Anpartsselskabet af 6. januar 2022 CVR-nr 38881809

Status: AKTIV

Sankt Annæ Plads 18 1250 København K

Årets resultat:
2021: -1.504
2020: -1.665
Bruttofortjeneste:
2021: 4.702
2020: 4.393
Antal ansatte:
9
Direktør:
Frederik Henrik Treschow Hammer
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.702 4.393 12.787 14.072
Årets resultat -1.504 -1.665 3.906 6.002
Egenkapital I alt 8.048 9.552 12.717 7.620
Status balance 12.022 13.313 18.629 14.459
Beløb i 1000 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 4.702 4.393 12.787 14.072
Personaleomkostninger -4.867 -5.813 -7.030 -5.134
Af- og nedskrivninger -664 -735 -731 -1.235
Driftsresultat -829 -2.154 5.027 7.704
Andre finansielle omkostninger -46 -30 -21 -10
Resultat før skat -875 -2.139 5.006 7.693
Skat af årets resultat -629 474 -1.100 -1.691
Årets resultat -1.504 -1.665 3.906 6.002
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 727 1.028 1.317 1.856
Materielle anlægsaktiver i alt 793 1.249 1.705 2.414
Anlægsaktiver i alt 803 1.249 1.705 2.414
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 45 45 45 45
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.608 720 2.771 4.760
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - 0
Andre tilgodehavender 2.673 1.998 - -
Periodeafgrænsningsposter 4.270 753 4.050 4.548
Tilgodehavender i alt 8.551 4.099 7.167 9.431
Likvide beholdninger 2.623 7.920 9.712 2.570
Omsætningsaktiver i alt 11.220 12.064 16.924 12.045
Aktiver i alt 12.022 13.313 18.629 14.459
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 7.998 9.502 11.167 6.070
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 1.500 1.500
Egenkapital i alt 8.048 9.552 12.717 7.620
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 529 1.740 1.517 353
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.466 710 1.418 1.410
Selskabsskat - - 0 668
Anden gæld 1.979 1.310 1.844 1.496
Anden gæld 1.979 1.310 1.844 1.496
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.974 3.761 4.780 5.903
Gældsforpligtelser i alt 3.974 3.761 5.912 6.839
Passiver i alt 12.022 13.313 18.629 14.459
DDD

Anpartsselskabet af 6. januar 2022 er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

Anpartsselskabet af 6. januar 2022 blev etableret den 03-07-2017 og holder til på adressen Sankt Annæ Plads 18 1250 København K. Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Anpartsselskabet af 6. januar 2022 (CVR: 38881809) er AKTIV

CVR nummer

38881809

Adresse

Sankt Annæ Plads 18
1250 København K

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-07-2017

Stamdata for Anpartsselskabet af 6. januar 2022

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
KØBENHAVN
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1022778117
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
03-07-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Hotel Skt. Annæ ApS
03-07-2017 - 09-01-2022
Anpartsselskabet af 6. januar 2022
10-01-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-07-2017 -
Sankt Annæ Plads 18
1250 København K
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-09-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør
Ledelse
DIREKTØR 10-01-2022 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder