a&o hostel and hotel København Nørrebro ApS CVR-nr 37940348

Status: AKTIV

Tagensvej 135 2200 København N

Årets resultat:
2021: -1.938
2020: -4.661
Bruttofortjeneste:
2021: 3.770
2020: 1.566
Antal ansatte:
11
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.770 1.566 6.666 7.112
Årets resultat -1.938 -4.661 -41 -203
Egenkapital I alt -11.671 -9.733 -5.072 -5.031
Status balance 38.739 40.225 37.377 40.383


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 3.770 1.566 6.666 7.112
Personaleomkostninger -2.706 -2.626 -3.689 -4.407
Af- og nedskrivninger -1.880 -1.870 -1.833 -1.533
Driftsresultat -779 -3.478 1.105 1.137
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1.455 -1.267 -1.163 -1.312
Resultat før skat -2.163 -4.742 9 -175
Skat af årets resultat 225 81 -50 -28
Årets resultat -1.938 -4.661 -41 -203
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 308 1.181 1.816 2.643
Materielle anlægsaktiver i alt 25.849 27.709 25.372 22.320
Anlægsaktiver i alt 25.849 27.709 25.372 22.320
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 47 46 102 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.381 3.196 3.493 2.184
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.607 4.527 336 1.268
Andre tilgodehavender 400 2.300 2.963 8.463
Periodeafgrænsningsposter 92 92 0 1.649
Tilgodehavender i alt 9.081 11.490 8.086 14.907
Likvide beholdninger 3.763 982 3.817 3.156
Omsætningsaktiver i alt 12.890 12.517 12.004 18.063
Aktiver i alt 38.739 40.225 37.377 40.383
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -11.721 -9.783 -5.122 -5.081
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -11.671 -9.733 -5.072 -5.031
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 639 719 1.275 1.461
Leverandører af varer og tjenesteydelser 842 1.400 490 3.064
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 3.486 3.806 1.199 1.318
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 44.751 44.061 36.314 38.804
Gældsforpligtelser i alt 50.410 49.958 42.449 45.414
Passiver i alt 38.739 40.225 37.377 40.383

Personer

Roller

DIREKTØR 15-08-2016 -
DIREKTØR 15-08-2016 -
DIREKTØR 21-03-2019 -

Ejerforhold

a&o hostel and hotel København Nørrebro ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

a&o hostel and hotel København Nørrebro ApS blev etableret den 15-08-2016 og holder til på adressen Tagensvej 135 2200 København N. Virksomhedens formål er at drive hoteldrift, samt enhver anden hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden a&o hostel and hotel København Nørrebro ApS (CVR: 37940348) er AKTIV

CVR nummer

37940348

Adresse

Tagensvej 135
2200 København N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15-08-2016

Personer

Roller

DIREKTØR 15-08-2016 -
DIREKTØR 15-08-2016 -
DIREKTØR 21-03-2019 -

Ejerforhold

Stamdata for a&o hostel and hotel København Nørrebro ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
KØBENHAVN
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1021673281
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
15-08-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
A&O Hotel and Hostel Copenhagen ApS
15-08-2016 - 09-07-2018
a&o Hotel and Hostel Copenhagen ApS
10-07-2018 - 31-03-2019
a&o hostel and hotel København Nørrebro ApS
01-04-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
15-08-2016 - 22-08-2016
Tagensvej 135 137
2200 København N
KØBENHAVN
23-08-2016 - 30-01-2017
Havrevænget 12
4330 Hvalsø
LEJRE
31-01-2017 - 18-10-2018
Tagensvej 135
2200 København N
KØBENHAVN
19-10-2018 -
Tagensvej 135
2200 København N
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-08-16
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af den samlede direktion

Relaterede virksomheder