ARKITEKT HENNING JOHANSEN ApS CVR-nr 10723191

Status: AKTIV

Strandholm 12, Mosebølle 4640 Faxe

Årets resultat:
2021: 223
2020: 100
Bruttofortjeneste:
2021: 500
2020: 346
Antal ansatte:
1
Direktør:
Henning Esben Johansen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 500 346 525 349
Årets resultat 223 100 254 141
Egenkapital I alt 3.464 3.355 3.365 3.219
Status balance 5.876 5.665 6.020 5.781
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 u3 u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 500 346 525 349
Personaleomkostninger -105 -45 -72 -44
Af- og nedskrivninger -96 -127 -91 -76
Driftsresultat 300 - 362 229
Andre finansielle omkostninger -43 -48 -50 -99
Resultat før skat 292 146 316 -
Årets resultat 223 100 254 141
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger 3.915 3.991 4.066 4.142
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 266 286 338 -
Materielle anlægsaktiver i alt 4.181 4.277 4.404 4.142
Anlægsaktiver i alt 4.181 4.293 4.420 4.158
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 199 1.127 1.127 1.127
Varebeholdninger i alt 199 1.127 1.127 1.127
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 112 136
Periodeafgrænsningsposter 20 19 18 19
Tilgodehavender i alt 62 61 156 233
Likvide beholdninger 1.328 110 261 205
Omsætningsaktiver i alt 1.695 1.371 1.601 1.623
Aktiver i alt 5.876 5.665 6.020 5.781
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 200
Overført resultat 3.150 3.042 3.054 2.911
Foreslået udbytte for regnskabsåret 114 113 111 108
Egenkapital i alt 3.464 3.355 3.365 3.219
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 12 12 8 16
Leverandører af varer og tjenesteydelser 29 18 96 43
Selskabsskat 70 45 62 -
Anden gæld 305 76 136 124
Anden gæld 305 76 136 124
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 973 659 802 535
Gældsforpligtelser i alt 2.411 2.310 2.655 2.562
Passiver i alt 5.876 5.665 6.020 5.781
DDD

ARKITEKT HENNING JOHANSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 711100 Arkitektvirksomhed.

ARKITEKT HENNING JOHANSEN ApS blev etableret den 27-04-1987 og holder til på adressen Strandholm 12, Mosebølle 4640 Faxe. Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed, handel, køb og salg af fast ejendom, fabrikation, reparation, finansiering, import, export, admini- stration og anden i forbindelse hermed stående virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 200.000 kr.

Status: Virksomheden ARKITEKT HENNING JOHANSEN ApS (CVR: 10723191) er AKTIV

CVR nummer

10723191

Adresse

Strandholm 12, Mosebølle
4640 Faxe

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27-04-1987

Stamdata for ARKITEKT HENNING JOHANSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FAXE
Branchekode og branche:
711100 / 711100 Arkitektvirksomhed
P-numre:
1005333531, 1005162960
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
742040 / Arkitektvirksomhed
27-04-1987 - 30-12-2007
711100 / Arkitektvirksomhed
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ARKITEKT HENNING JOHANSEN ApS
27-04-1987 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-04-1987 - 16-01-2000
Poppelvej 27
4683 Rønnede
RØNNEDE
17-01-2000 - 30-12-2006
Strandholm 12
4640 Faxe
FAKSE
31-12-2006 -
Strandholm 12
4640 Faxe
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1987-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1987-12-31
Registreret kapital:
200.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
DIREKTØR 27-04-1987 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder