ARKITEKTHUSET. VEJLE A/S CVR-nr 14465278

Status: UNDERKONKURS

Fredericiavej 75 7100 Vejle

Årets resultat:
2020: -27
2019: -354
Bruttofortjeneste:
2020: 2.389
2019: 1.755
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2020 2019 2018 2017
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.389 1.755 4.418 4.920
Årets resultat -27 -354 182 907
Egenkapital I alt 2.119 2.146 2.682 3.407
Status balance 4.013 5.953 7.853 8.584


Beløb i 1000 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.389 1.755 4.418 4.920
Personaleomkostninger -2.276 -2.257 -3.858 -3.667
Af- og nedskrivninger -168 -159 -225 -251
Driftsresultat - -661 335 1.001
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -24 0 -1 0
Resultat før skat -34 -453 235 1.164
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -27 -354 182 907
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 92 192 292
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 61 58 130 103
Materielle anlægsaktiver i alt 88 87 159 134
Anlægsaktiver i alt 88 179 3.564 5.284
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 533 209 1.357 1.617
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 616 739 - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 94 92 494 386
Tilgodehavender i alt 1.296 1.118 2.648 2.491
Likvide beholdninger 2.629 4.656 1.641 809
Omsætningsaktiver i alt 3.925 5.774 4.289 3.300
Aktiver i alt 4.013 5.953 7.853 8.584
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 1.619 1.646 2.000 2.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 182 907
Egenkapital i alt 2.119 2.146 2.682 3.407
Hensættelse til udskudt skat 40 157 256 290
Hensatte forpligtelser i alt 141 258 256 290
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 435 - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 597 1.285 3.025 1.775
Selskabsskat 19 0 87 242
Anden gæld 360 562 1.065 1.211
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.630 3.550 4.915 4.886
Gældsforpligtelser i alt 1.753 3.550 4.915 4.886
Passiver i alt 4.013 5.953 7.853 8.584

ARKITEKTHUSET. VEJLE A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

ARKITEKTHUSET. VEJLE A/S blev etableret den 31-08-1990 og holder til på adressen Fredericiavej 75 7100 Vejle. Selskabets formål er handel, håndværk, industri og investering og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden ARKITEKTHUSET. VEJLE A/S (CVR: 14465278) er UNDERKONKURS


CVR nummer

14465278

Adresse

Fredericiavej 75
7100 Vejle

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31-08-1990

Stamdata for ARKITEKTHUSET. VEJLE A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1000748370
Sekundære brancher:
711100 / Arkitektvirksomhed
Hoved-branche historik
742040 / Arkitektvirksomhed
31-08-1990 - 30-12-2002
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
31-12-2002 - 30-12-2007
412000 / Opførelse af bygninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
742040 / Arkitektvirksomhed
31-12-2002 - 29-12-2007
711100 / Arkitektvirksomhed
01-01-2008 -
Historik for virksomhedens navn
PBH NR. 20.993 ApS
31-08-1990 - 24-04-1991
ARKITEKTHUSET, VEJLE ApS
25-04-1991 - 11-07-1994
ARKITEKTHUSET. VEJLE A/S
12-07-1994 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-08-1990 - 30-12-2006
Fredericiavej 75
7100 Vejle
VEJLE
31-12-2006 - 04-11-2018
Fredericiavej 75
7100 Vejle
VEJLE
05-11-2018 - 23-01-2023
Fredericiavej 75
7100 Vejle
VEJLE
24-01-2023 - 29-11-2023
Fredericiavej 75
7100 Vejle
VEJLE
30-11-2023 -
Fredericiavej 75
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1990-09-01
Slut på første regnskabsperiode:
1991-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrlsen i forening med en direktør

Relaterede virksomheder