AROS MALER ENTREPRISE A/S CVR-nr 35479465

Status: AKTIV

Langs Skoven 74 8541 Skødstrup

Årets resultat:
2022: -1.201
2021: 3.457
Bruttofortjeneste:
2022: 76.260
2021: 55.491
Antal ansatte:
161
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 76.260 55.491 56.129 45.687
Årets resultat -1.201 3.457 4.017 -945
Egenkapital I alt 6.911 8.113 4.656 639
Status balance 35.153 30.239 23.912 18.635


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 76.260 55.491 56.129 45.687
Personaleomkostninger -76.646 -50.121 -49.691 -46.085
Af- og nedskrivninger -504 -255 -318 -192
Driftsresultat -890 5.115 6.121 -589
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 109 107 - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -1.430 4.445 5.188 -1.215
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -1.201 3.457 4.017 -945
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 1.075 347 222 256
Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.075 347 222 256
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 71 161 282 277
Materielle anlægsaktiver i alt 904 1.144 767 441
Anlægsaktiver i alt 2.926 2.122 1.613 1.483
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 193 201 18 72
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 193 201 18 72
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.214 15.521 11.414 13.291
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 5.616 4.962 2.545 2.895
Andre tilgodehavender 942 969 720 434
Periodeafgrænsningsposter 1.043 1.112 74 0
Tilgodehavender i alt 30.963 24.755 15.778 17.069
Likvide beholdninger 1.072 3.162 6.503 11
Omsætningsaktiver i alt 32.228 28.118 22.299 17.152
Aktiver i alt 35.153 30.239 23.912 18.635
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 6.411 7.613 4.156 139
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 6.911 8.113 4.656 639
Hensættelse til udskudt skat 2.609 2.838 1.850 678
Hensatte forpligtelser i alt 2.609 2.838 1.850 678
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.824 4.650 3.499 5.480
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 20.883 14.573 12.744 15.751
Gældsforpligtelser i alt 25.633 19.288 17.406 17.317
Passiver i alt 35.153 30.239 23.912 18.635

AROS MALER ENTREPRISE A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 433410 Malerforretninger.

AROS MALER ENTREPRISE A/S blev etableret den 22-09-2013 og holder til på adressen Langs Skoven 74 8541 Skødstrup. Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed inden for malerenterprise samt dermed beslægtet virksomhed eller anden virksomhed, hvorved selskabets aktiver udnyttes kommercielt. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden AROS MALER ENTREPRISE A/S (CVR: 35479465) er AKTIV


CVR nummer

35479465

Adresse

Langs Skoven 74
8541 Skødstrup

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22-09-2013

Stamdata for AROS MALER ENTREPRISE A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1018773615, 1030165159
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
22-09-2013 - 29-09-2013
433410 / Malerforretninger
30-09-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AROS MALER ENTREPRISE ApS
22-09-2013 - 21-03-2015
AROS MALER ENTREPRISE A/S
22-03-2015 -
Historik for sekundære navne
AROS & CO A/S
12-02-2024 -
Adressehistorik
22-09-2013 - 31-12-2016
Stationsvangen 5 1
8541 Skødstrup
AARHUS
01-01-2017 - 26-12-2020
Stavneagervej 39
8250 Egå
AARHUS
27-12-2020 - 11-09-2021
Grenåvej 631
8541 Skødstrup
AARHUS
12-09-2021 - 24-04-2022
Grenåvej 631
8541 Skødstrup
AARHUS
25-04-2022 - 13-07-2022
Grenåvej 631
8541 Skødstrup
AARHUS
14-07-2022 -
Langs Skoven 74
8541 Skødstrup
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-09-23
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren alene, af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder