Ascot Hotel ApS CVR-nr 38881825

Status: AKTIV

Studiestræde 61 1554 København V

Årets resultat:
2021: -2.346
2020: -1.030
Bruttofortjeneste:
2021: 4.690
2020: 7.022
Antal ansatte:
11
Direktør:
David Olsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.690 7.022 8.921 12.778
Årets resultat -2.346 -1.030 598 2.454
Egenkapital I alt 7.711 10.058 12.588 10.181
Status balance 25.717 18.481 19.316 24.849
Beløb i 1000 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 4.690 7.022 8.921 12.778
Personaleomkostninger -5.233 -7.064 -7.019 -8.564
Af- og nedskrivninger -1.881 -1.224 -1.069 -866
Driftsresultat -2.703 -1.265 832 3.348
Andre finansielle omkostninger -304 -54 -62 -49
Resultat før skat -3.007 -1.320 770 3.302
Skat af årets resultat 660 289 -172 -848
Årets resultat -2.346 -1.030 598 2.454
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.452 1.664 742 732
Materielle anlægsaktiver i alt 16.527 11.999 3.489 3.576
Anlægsaktiver i alt 16.527 11.999 3.489 3.576
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 25 25 25 25
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.334 2.875 2.415 5.711
Andre tilgodehavender 2.426 1.629 64 62
Periodeafgrænsningsposter 362 890 998 1.911
Tilgodehavender i alt 5.746 6.357 4.151 8.253
Likvide beholdninger 3.417 99 11.648 12.990
Omsætningsaktiver i alt 9.189 6.482 15.827 21.273
Aktiver i alt 25.717 18.481 19.316 24.849
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 7.661 10.008 11.038 8.631
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 1.500 1.500
Egenkapital i alt 7.711 10.058 12.588 10.181
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.208 4.846 1.887 4.554
Selskabsskat - - 0 100
Anden gæld 3.288 1.695 1.714 2.925
Anden gæld 3.288 1.695 1.714 2.925
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 18.005 8.423 6.451 13.757
Gældsforpligtelser i alt 18.005 8.423 6.728 14.668
Passiver i alt 25.717 18.481 19.316 24.849
DDD

Ascot Hotel ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

Ascot Hotel ApS blev etableret den 03-07-2017 og holder til på adressen Studiestræde 61 1554 København V. Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Ascot Hotel ApS (CVR: 38881825) er AKTIV

CVR nummer

38881825

Adresse

Studiestræde 61
1554 København V

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-07-2017

Stamdata for Ascot Hotel ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
KØBENHAVN
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1022778125
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
03-07-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Nyt Ascot Hotel ApS
03-07-2017 - 11-10-2017
Ascot Hotel ApS
12-10-2017 -
Historik for sekundære navne
Nyt Ascot Hotel ApS
12-10-2017 -
Adressehistorik
03-07-2017 -
Studiestræde 61
1554 København V
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-09-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør
Ledelse
DIREKTØR 03-07-2017 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder