&Associates ApS CVR-nr 40541969

Status: AKTIV

Vitus Berings Alle 16 2930 Klampenborg

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2020: -977
2019: -1.186
Bruttofortjeneste:
2020: -769
2019: -1.028
Antal ansatte:
1
Bestyrelsesformand:
Bjørn Werring Bruun
Beløb i 1000 2020 2019
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -769 -1.028
Årets resultat -977 -1.186
Egenkapital I alt -2.123 -1.146
Status balance 1.865 1.462
Beløb i 1000 2020-12 2019-12
Valuta u5 u5
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste -769 -1.028
Personaleomkostninger 0 -100
Af- og nedskrivninger -6 -4
Driftsresultat -775 -1.131
Andre finansielle omkostninger -202 -54
Resultat før skat -977 -1.186
Årets resultat -977 -1.186
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 1.567 1.218
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7 13
Materielle anlægsaktiver i alt 7 13
Anlægsaktiver i alt 1.574 1.232
Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender 284 107
Periodeafgrænsningsposter 2 13
Tilgodehavender i alt 286 120
Likvide beholdninger 5 110
Omsætningsaktiver i alt 291 230
Aktiver i alt 1.865 1.462
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -2.163 -1.186
Egenkapital i alt -2.123 -1.146
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 348 43
Anden gæld 3.640 2.564
Anden gæld 3.640 2.564
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.988 2.607
Gældsforpligtelser i alt 3.988 2.607
Passiver i alt 1.865 1.462
DDD

&Associates ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

&Associates ApS blev etableret den 21-05-2019 og holder til på adressen Vitus Berings Alle 16 2930 Klampenborg. Virksomhedens formål er at udvikle og drive hoteller samt anden beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden &Associates ApS (CVR: 40541969) er AKTIV

CVR nummer

40541969

Adresse

Vitus Berings Alle 16
2930 Klampenborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21-05-2019

Stamdata for &Associates ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1024731126
Sekundære brancher:
411000 / Gennemførelse af byggeprojekter
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
21-05-2019 -
Sekundær branche historik
411000 / Gennemførelse af byggeprojekter
21-05-2019 -
Historik for virksomhedens navn
&Associates ApS
21-05-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
21-05-2019 -
Vitus Berings Alle 16
2930 Klampenborg
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-05-22
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem
Ledelse
BESTYRELSESMEDLEM 14-12-2021 -
FORMAND 14-12-2021 -
ADM. DIR. 21-05-2019 -
BESTYRELSESMEDLEM 21-05-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder