JENS NIELSEN 2023 ApS CVR-nr 14729690

Status: AKTIV

Brahesvej 9, Svanninge 5600 Faaborg

Årets resultat:
2022: -6
2021: -75
Bruttofortjeneste:
2022: -3
2021: 298
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -3 298 538 545
Årets resultat -6 -75 8 82
Egenkapital I alt 194 373 508 560
Status balance 204 528 820 894


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -3 298 538 545
Personaleomkostninger 0 -274 -511 -426
Af- og nedskrivninger 0 -2 -9 -17
Driftsresultat -3 22 17 102
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -3 -6 - -
Resultat før skat -6 16 10 106
Skat af årets resultat - -91 - -
Årets resultat -6 -75 8 82
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 0 59 68
Materielle anlægsaktiver i alt - 0 59 68
Anlægsaktiver i alt - 0 100 109
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - 0 95 95
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 208 253
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 182 - - -
Andre tilgodehavender 22 - - -
Periodeafgrænsningsposter - 0 14 28
Tilgodehavender i alt 204 0 402 487
Likvide beholdninger 0 528 223 202
Omsætningsaktiver i alt 204 528 720 785
Aktiver i alt 204 528 820 894
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 200
Overført resultat -6 0 248 300
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 173 60 60
Egenkapital i alt 194 373 508 560
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 17 85 87
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 56 148 128
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10 155 312 334
Gældsforpligtelser i alt 10 155 312 334
Passiver i alt 204 528 820 894

JENS NIELSEN 2023 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..

JENS NIELSEN 2023 ApS blev etableret den 31-08-1990 og holder til på adressen Brahesvej 9, Svanninge 5600 Faaborg. Selskabets formål er at drive handel herunder el-installatørvirksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden JENS NIELSEN 2023 ApS (CVR: 14729690) er AKTIV


CVR nummer

14729690

Adresse

Brahesvej 9, Svanninge
5600 Faaborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-08-1990

Stamdata for JENS NIELSEN 2023 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
649900 / 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
P-numre:
1000793802
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
31-08-1990 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 - 19-11-2023
649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
20-11-2023 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ApS SPKR 4 NR. 3256
31-08-1990 - 23-06-1991
AUT. EL-INSTALLATØR JENS NIELSEN. MILLINGE ApS
24-06-1991 - 14-04-2003
AUT. EL-INSTALLATØR JENS NIELSEN ApS
15-04-2003 - 19-11-2023
JENS NIELSEN 2023 ApS
20-11-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-08-1990 - 25-05-2004
Assensvej 220
5642 Millinge
FAABORG
26-05-2004 - 30-12-2006
Brahesvej 9
5600 Faaborg
FAABORG
31-12-2006 - 27-11-2017
Brahesvej 9
5600 Faaborg
FAABORG-MIDTFYN
28-11-2017 -
Brahesvej 9
5600 Faaborg
FAABORG-MIDTFYN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1990-09-01
Slut på første regnskabsperiode:
1991-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder