AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG ApS CVR-nr 32644023

Status: AKTIV

Kraftværksvej 20, Skærbæk 7000 Fredericia

Årets resultat:
2021: 241
2020: 122
Bruttofortjeneste:
2021: 1.052
2020: 926
Antal ansatte:
2
Direktør:
Erik Henneberg
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.052 926 844 955
Årets resultat 241 122 128 205
Egenkapital I alt 966 725 603 475
Status balance 1.564 1.396 1.078 958
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.052 926 844 955
Personaleomkostninger -609 -671 -695 -686
Af- og nedskrivninger -126 -94 17 -2
Driftsresultat 317 160 166 267
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -2 -1 -2
Resultat før skat 312 159 166 265
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 241 122 128 205
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 5
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 622 643 435 279
Materielle anlægsaktiver i alt 622 643 435 279
Anlægsaktiver i alt 637 658 450 299
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 329 68 310 213
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 12 22 17 32
Periodeafgrænsningsposter - - 0 14
Tilgodehavender i alt 342 90 327 259
Likvide beholdninger 585 648 301 400
Omsætningsaktiver i alt 927 738 628 659
Aktiver i alt 1.564 1.396 1.078 958
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 841 600 478 350
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 966 725 603 475
Hensættelse til udskudt skat 48 45 34 13
Hensatte forpligtelser i alt 48 45 34 13
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 114 136 195 75
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 436 489 246 394
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 550 625 441 470
Gældsforpligtelser i alt 550 625 441 470
Passiver i alt 1.564 1.396 1.078 958
DDD

AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG ApS blev etableret den 25-11-2009 og holder til på adressen Kraftværksvej 20, Skærbæk 7000 Fredericia. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt dermed forbundet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG ApS (CVR: 32644023) er AKTIV

CVR nummer

32644023

Adresse

Kraftværksvej 20, Skærbæk
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25-11-2009

Stamdata for AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1015676791
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
25-11-2009 - 17-12-2009
429000 / Anden anlægsvirksomhed
18-12-2009 - 30-12-2012
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
31-12-2012 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ENERGRES2 ApS
25-11-2009 - 06-12-2009
H.E.V. HENNEBERG ENTREPRENØR- OG VOGNMAND ApS
07-12-2009 - 21-04-2013
AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG ApS
22-04-2013 -
Historik for sekundære navne
Husalfen ApS
15-05-2018 - 02-06-2019
Adressehistorik
25-11-2009 - 06-12-2009
Åbogade 15
8200 Århus N
AARHUS
07-12-2009 - 18-10-2018
Kraftværksvej 20
7000 Fredericia
FREDERICIA
19-10-2018 - 27-08-2022
Kraftværksvej 20
7000 Fredericia
FREDERICIA
28-08-2022 -
Kraftværksvej 20
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2009-11-26
Slut på første regnskabsperiode:
2010-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 07-12-2009 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder