AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S CVR-nr 17906232

Status: AKTIV

Industrivej 2 6630 Rødding

Årets resultat:
2022: 2.109
2021: 2.082
Bruttofortjeneste:
2022: 12.092
2021: 12.552
Antal ansatte:
23
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 12.092 12.552 11.085 10.760
Årets resultat 2.109 2.082 361 284
Egenkapital I alt 12.027 9.917 7.835 7.474
Status balance 38.155 44.049 38.328 42.531


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 12.092 12.552 11.085 10.760
Personaleomkostninger -8.640 -9.034 -9.706 -9.364
Af- og nedskrivninger -196 -142 -61 -82
Driftsresultat 3.256 3.376 1.319 1.313
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - 0 86
Andre finansielle omkostninger -736 -841 -1.103 -1.079
Resultat før skat 2.703 2.667 461 362
Skat af årets resultat -594 -585 -100 -79
Årets resultat 2.109 2.082 361 284
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.159 783 397 365
Materielle anlægsaktiver i alt 1.159 783 397 365
Anlægsaktiver i alt 1.376 1.244 850 811
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 22.484 29.663 25.237 27.650
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 22.484 29.663 25.237 27.650
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.154 11.304 9.560 11.901
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - 0
Andre tilgodehavender 1.190 1.101 1.415 1.251
Periodeafgrænsningsposter 205 279 248 309
Tilgodehavender i alt 14.153 13.027 12.112 13.996
Likvide beholdninger 142 115 129 74
Omsætningsaktiver i alt 36.779 42.805 37.478 41.720
Aktiver i alt 38.155 44.049 38.328 42.531
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 9.527 9.417 7.335 6.974
Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000 - - -
Egenkapital i alt 12.027 9.917 7.835 7.474
Hensættelse til udskudt skat 170 144 124 132
Hensatte forpligtelser i alt 170 144 124 132
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 517 261 83 210
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.477 6.176 4.746 4.709
Selskabsskat 568 565 108 174
Anden gæld 3.072 7.166 3.281 3.291
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 25.937 33.966 29.990 31.772
Gældsforpligtelser i alt 25.958 33.987 30.368 34.925
Passiver i alt 38.155 44.049 38.328 42.531

AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S blev etableret den 30-06-1994 og holder til på adressen Industrivej 2 6630 Rødding. Selskabets formål er at drive handel, financiering samt andet efter bestyrelsens skøn hermed forenelig virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S (CVR: 17906232) er AKTIV


CVR nummer

17906232

Adresse

Industrivej 2
6630 Rødding

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

30-06-1994

Stamdata for AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1001386588, 1003209312, 1003209300, 1011532906
Sekundære brancher:
473000 / Servicestationer
Hoved-branche historik
501020 / Detailhandel med biler
30-06-1994 - 30-12-2007
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
505020 / Servicestationer med kiosksalg
31-12-2004 - 29-12-2007
473000 / Servicestationer
31-12-2007 -
Historik for virksomhedens navn
AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S
30-06-1994 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-1994 - 30-12-2006
Industrivej 2
6630 Rødding
RØDDING
31-12-2006 -
Industrivej 2
6630 Rødding
VEJEN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1994-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
1995-06-30
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

Relaterede virksomheder