Autoriserede Fysioterapeuter FysioDanmark Vejle ApS CVR-nr 29814538

Status: AKTIV

Sjællandsgade 23 A 7100 Vejle

Årets resultat:
2021: 1.289
2020: 357
Bruttofortjeneste:
2021: 11.363
2020: 8.555
Antal ansatte:
24
Direktør:
Kristoffer Davey Dalsgaard
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 11.363 8.555 10.263 10.231
Årets resultat 1.289 357 743 1.331
Egenkapital I alt 3.420 3.065 2.708 1.965
Status balance 9.705 9.766 10.043 9.080
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u5 u5 u5 u5
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 11.363 8.555 10.263 10.231
Personaleomkostninger -9.351 -7.692 -8.808 -8.003
Af- og nedskrivninger -260 -286 -304 -297
Driftsresultat 1.752 577 1.151 1.931
Andre finansielle omkostninger -109 -154 -200 -239
Resultat før skat 1.656 461 958 1.709
Skat af årets resultat -367 -104 -216 -
Årets resultat 1.289 357 743 1.331
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 6.200 6.230 6.260 6.290
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 296 458 447 592
Materielle anlægsaktiver i alt 296 458 615 623
Anlægsaktiver i alt 7.292 7.481 7.589 7.623
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 102 78 86 -
Varebeholdninger i alt 102 78 86 102
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.031 776 1.333 1.194
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.231 1.377 988 136
Andre tilgodehavender - - 0 11
Periodeafgrænsningsposter 48 53 47 11
Tilgodehavender i alt 2.311 2.207 2.367 1.353
Likvide beholdninger - 0 2 1
Omsætningsaktiver i alt 2.413 2.285 2.454 1.457
Aktiver i alt 9.705 9.766 10.043 9.080
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 150 150 150 150
Overført resultat 2.009 1.982 2.558 1.815
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.261 933 - -
Egenkapital i alt 3.420 3.065 2.708 1.965
Hensættelse til udskudt skat 1.248 881 777 561
Hensatte forpligtelser i alt 1.248 881 777 561
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.434 1.222 252 218
Anden gæld 2.300 1.946 1.334 1.066
Anden gæld 2.300 1.946 1.334 1.066
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.036 4.452 3.848 2.761
Gældsforpligtelser i alt 5.036 5.820 6.558 6.553
Passiver i alt 9.705 9.766 10.043 9.080
DDD

Autoriserede Fysioterapeuter FysioDanmark Vejle ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869020 Fysio- og ergoterapeuter.

Autoriserede Fysioterapeuter FysioDanmark Vejle ApS blev etableret den 25-11-2008 og holder til på adressen Sjællandsgade 23 A 7100 Vejle. Selskabets formål er fysioterapeutvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 150.000 kr.

Status: Virksomheden Autoriserede Fysioterapeuter FysioDanmark Vejle ApS (CVR: 29814538) er AKTIV

CVR nummer

29814538

Adresse

Sjællandsgade 23 A
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25-11-2008

Stamdata for Autoriserede Fysioterapeuter FysioDanmark Vejle ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
869020 / 869020 Fysio- og ergoterapeuter
P-numre:
1014906181, 1026580516, 1026535200
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
25-11-2008 - 10-01-2009
869020 / Fysio- og ergoterapeuter
11-01-2009 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER KRISTIAN OG KRISTOFFER ApS
25-11-2008 - 17-04-2017
Autoriserede Fysioterapeuter FysioDanmark Vejle ApS
18-04-2017 -
Historik for sekundære navne
AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER KRISTIAN OG KRISTOFFER ApS
23-04-2017 - 26-02-2018
Autoriserede Fysioterapeuter Kristian og Kristoffer ApS
19-03-2018 -
Adressehistorik
25-11-2008 - 10-01-2009
Vestre Engvej 1 G 2
7100 Vejle
VEJLE
11-01-2009 - 06-06-2011
Grønnegade 7 1
7100 Vejle
VEJLE
07-06-2011 - 29-05-2016
Sjællandsgade 23
7100 Vejle
VEJLE
30-05-2016 - 30-10-2018
Sjællandsgade 23
7100 Vejle
VEJLE
31-10-2018 -
Sjællandsgade 23 A
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-11-26
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
150.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse
DIREKTØR 25-11-2008 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder