AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS CVR-nr 31870127

Status: AKTIV

Adonisvej 16 7100 Vejle

Årets resultat:
2021: -253
2020: -339
Bruttofortjeneste:
2021: 283
2020: 300
Antal ansatte:
1
Direktør:
Kristian Nøhr Birk
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 283 300 407 127
Årets resultat -253 -339 -587 2.815
Egenkapital I alt 624 991 1.549 3.088
Status balance 688 1.101 1.620 3.130
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u5 u5 u5 u5
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 283 300 407 127
Personaleomkostninger -528 -630 -989 -
Driftsresultat -244 -330 -582 -
Andre finansielle omkostninger -9 -9 -27 0
Resultat før skat -253 -339 -587 2.841
Årets resultat -253 -339 -587 2.815
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt - - - 0
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44 24 34 -
Andre tilgodehavender 13 - 0 19
Tilgodehavender i alt 59 28 34 576
Likvide beholdninger 629 1.073 1.586 2.555
Omsætningsaktiver i alt 688 1.101 1.620 3.130
Aktiver i alt 688 1.101 1.620 3.130
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 385 753 1.204 2.012
Foreslået udbytte for regnskabsåret 114 113 220 952
Egenkapital i alt 624 991 1.549 3.088
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 10 10 -
Selskabsskat - - 0 26
Anden gæld 52 98 58 15
Anden gæld 52 98 58 15
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 63 110 71 42
Gældsforpligtelser i alt 63 110 71 42
Passiver i alt 688 1.101 1.620 3.130
DDD

AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869020 Fysio- og ergoterapeuter.

AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS blev etableret den 17-11-2008 og holder til på adressen Adonisvej 16 7100 Vejle. Selskabets formål er at eje anparter i et fysioterapeutanpartsselskab samt derved beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS (CVR: 31870127) er AKTIV

CVR nummer

31870127

Adresse

Adonisvej 16
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-11-2008

Stamdata for AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
869020 / 869020 Fysio- og ergoterapeuter
P-numre:
1014903786
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
17-11-2008 - 30-12-2017
869020 / Fysio- og ergoterapeuter
31-12-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS
17-11-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-11-2008 - 17-12-2008
Sct. Jørgens Gade 20 1
6000 Kolding
KOLDING
18-12-2008 - 07-12-2010
Grønningen 13
6000 Kolding
KOLDING
08-12-2010 -
Adonisvej 16
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-11-18
Slut på første regnskabsperiode:
2009-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse
DIREKTØR 17-11-2008 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder