B & I EJENDOMME ApS CVR-nr 46422511

Status: AKTIV

Levysgade 14, 2 8700 Horsens

Årets resultat:
2022: -42
2021: -39
Bruttofortjeneste:
2022: -9
2021: -8
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -9 -8 -9 -10
Årets resultat -42 -39 32 -43
Egenkapital I alt -867 -826 -786 -818
Status balance 77 76 73 6


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -9 -8 -9 -10
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -45 -42 -41 -39
Resultat før skat -53 -51 -50 -49
Skat af årets resultat - 11 82 6
Årets resultat -42 -39 32 -43
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 71 72 71 -
Likvide beholdninger 6 4 3 6
Omsætningsaktiver i alt 77 76 73 6
Aktiver i alt 77 76 73 6
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 200
Overført resultat -1.067 -1.026 -986 -1.018
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -867 -826 -786 -818
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8 8 8 8
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 944 902 859 824
Gældsforpligtelser i alt 944 902 859 824
Passiver i alt 77 76 73 6

B & I EJENDOMME ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 683110 Ejendomsmæglere.

B & I EJENDOMME ApS blev etableret den 27-06-1976 og holder til på adressen Levysgade 14, 2 8700 Horsens. Selskabets formål er handel med og investering i fast ejendom og værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden B & I EJENDOMME ApS (CVR: 46422511) er AKTIV


CVR nummer

46422511

Adresse

Levysgade 14, 2
8700 Horsens

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27-06-1976

Stamdata for B & I EJENDOMME ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
683110 / 683110 Ejendomsmæglere
P-numre:
1006576677, 1001880963
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
921300 / Biografer
27-06-1976 - 30-10-2000
703110 / Ejendomsmæglere
31-10-2000 - 27-06-2004
980000 / Uoplyst
28-06-2004 - 30-12-2007
683110 / Ejendomsmæglere mv.
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
N.I.E.T.H.E. ApS
27-06-1976 - 06-04-1992
TEATERBIOGRAFERNE ApS
07-04-1992 - 16-04-2000
B & I EJENDOMME ApS
17-04-2000 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-06-1976 - 16-04-2000
Stensballe Strandvej 30 A
8700 Horsens
HORSENS
17-04-2000 - 16-08-2000
Lichtenbergsgade 3 C
8700 Horsens
HORSENS
17-08-2000 - 21-08-2000
Løvenørnsgade 17
8700 Horsens
HORSENS
22-08-2000 - 04-09-2007
Løvenørnsgade 17
8700 Horsens
HORSENS
05-09-2007 - 05-09-2011
Jessensgade 9 2
8700 Horsens
HORSENS
06-09-2011 - 05-12-2015
Levysgade 14 2
8700 Horsens
HORSENS
06-12-2015 -
Levysgade 14 2
8700 Horsens
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
Slut på første regnskabsperiode:
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder