BABU-BYG ApS CVR-nr 39303302

Status: UNDERKONKURS

Hellerupvej 45 H 2900 Hellerup

Årets resultat:
2019: 118
2018: 60
Bruttofortjeneste:
2019: 491
2018: 203
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2019 2018
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 491 203
Årets resultat 118 60
Egenkapital I alt 228 110
Status balance 342 164


Beløb i 1000 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 491 203
Personaleomkostninger -317 -116
Af- og nedskrivninger -19 -7
Driftsresultat 156 80
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger - -
Resultat før skat 152 77
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 118 60
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 68 87
Materielle anlægsaktiver i alt 68 87
Anlægsaktiver i alt 68 87
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 112 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 71 -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 183 -
Likvide beholdninger 91 77
Omsætningsaktiver i alt 275 77
Aktiver i alt 342 164
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50
Overført resultat 78 60
Foreslået udbytte for regnskabsåret 100 -
Egenkapital i alt 228 110
Hensættelse til udskudt skat 3 4
Hensatte forpligtelser i alt 3 4
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 7
Selskabsskat - -
Anden gæld 112 44
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 112 51
Gældsforpligtelser i alt 112 51
Passiver i alt 342 164

BABU-BYG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

BABU-BYG ApS blev etableret den 31-01-2018 og holder til på adressen Hellerupvej 45 H 2900 Hellerup. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden BABU-BYG ApS (CVR: 39303302) er UNDERKONKURS


CVR nummer

39303302

Adresse

Hellerupvej 45 H
2900 Hellerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-01-2018

Stamdata for BABU-BYG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1023313738
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
31-01-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Den Flittige Murermester ApS
31-01-2018 - 13-08-2018
BABU-BYG ApS
14-08-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-01-2018 -
Hellerupvej 45 H
2900 Hellerup
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-02-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene

Relaterede virksomheder