Bähr & Schleidt ApS CVR-nr 40459626

Status: AKTIV

Norgesvej 51 D 6100 Haderslev

Årets resultat:
2021: 211
2020: 362
Bruttofortjeneste:
2021: 861
2020: 1.265
Antal ansatte:
2
Direktør:
Peter Bähr
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 861 1.265 610
Årets resultat 211 362 79
Egenkapital I alt 261 491 129
Status balance 793 1.089 297
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta decimal decimal decimal
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 861 1.265 610
Personaleomkostninger -587 -793 -508
Driftsresultat 274 472 102
Andre finansielle omkostninger -2 -1 0
Resultat før skat 272 471 102
Skat af årets resultat -62 -109 -24
Årets resultat 211 362 79
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt 513 334 -
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 183 148 279
Tilgodehavender i alt 183 148 279
Likvide beholdninger 97 607 18
Omsætningsaktiver i alt 280 755 297
Aktiver i alt 793 1.089 297
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50
Overført resultat 11 0 79
Foreslået udbytte for regnskabsåret 200 441 -
Egenkapital i alt 261 491 129
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Selskabsskat 52 109 24
Anden gæld 436 489 145
Anden gæld 436 489 145
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 532 598 168
Gældsforpligtelser i alt 532 598 168
Passiver i alt 793 1.089 297
DDD

Bähr & Schleidt ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Bähr & Schleidt ApS blev etableret den 14-04-2019 og holder til på adressen Norgesvej 51 D 6100 Haderslev. Selskabets formål er arbejdsudlejning samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Bähr & Schleidt ApS (CVR: 40459626) er AKTIV

CVR nummer

40459626

Adresse

Norgesvej 51 D
6100 Haderslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-04-2019

Stamdata for Bähr & Schleidt ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HADERSLEV
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1024633248
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
14-04-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Bähr & Schleidt ApS
14-04-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
14-04-2019 -
Norgesvej 51 D
6100 Haderslev
HADERSLEV
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-04-15
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 14-04-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder