BAKKE BILER A/S CVR-nr 28867603

Status: AKTIV

Hirsevej 7 6100 Haderslev

Årets resultat:
2022: 281
2021: 249
Bruttofortjeneste:
2022: 2.755
2021: 2.623
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.755 2.623 2.317 2.952
Årets resultat 281 249 -120 25
Egenkapital I alt 2.084 1.803 1.554 1.674
Status balance 10.243 9.284 9.084 10.006


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.755 2.623 2.317 2.952
Personaleomkostninger -2.067 -1.927 -2.090 -2.471
Af- og nedskrivninger -114 -135 -127 -133
Driftsresultat 574 561 99 347
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -212 -240 -255 -316
Resultat før skat 362 321 -156 31
Skat af årets resultat - - 36 -6
Årets resultat 281 249 -120 25
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 2.739 2.767 2.847 2.839
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 96 98 154 172
Materielle anlægsaktiver i alt 2.835 2.865 3.001 3.010
Anlægsaktiver i alt 2.835 2.865 3.001 3.010
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 7.069 5.967 5.775 6.505
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 7.069 5.967 5.775 6.505
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 275 408 262 309
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6 - - -
Andre tilgodehavender 38 38 31 160
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 319 446 295 469
Likvide beholdninger 20 6 14 22
Omsætningsaktiver i alt 7.408 6.419 6.084 6.995
Aktiver i alt 10.243 9.284 9.084 10.006
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 1.514 1.303 1.054 1.174
Foreslået udbytte for regnskabsåret 70 - - -
Egenkapital i alt 2.084 1.803 1.554 1.674
Hensættelse til udskudt skat 170 178 178 214
Hensatte forpligtelser i alt 170 178 178 214
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 90 0 40
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.215 1.529 2.266 2.762
Selskabsskat 83 66 0 28
Anden gæld 741 967 802 361
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.061 5.266 5.258 5.913
Gældsforpligtelser i alt 7.989 7.303 7.352 8.118
Passiver i alt 10.243 9.284 9.084 10.006

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 26-06-2005 -
BESTYRELSESMEDLEM 26-06-2005 -
DIREKTØR 27-04-2011 -
BESTYRELSESMEDLEM 27-04-2011 -

Ejerforhold

BAKKE BILER A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

BAKKE BILER A/S blev etableret den 26-06-2005 og holder til på adressen Hirsevej 7 6100 Haderslev. Selskabets formål er at drive bilhandel samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden BAKKE BILER A/S (CVR: 28867603) er AKTIV


CVR nummer

28867603

Adresse

Hirsevej 7
6100 Haderslev

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

26-06-2005

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 26-06-2005 -
BESTYRELSESMEDLEM 26-06-2005 -
DIREKTØR 27-04-2011 -
BESTYRELSESMEDLEM 27-04-2011 -

Ejerforhold

Stamdata for BAKKE BILER A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1011527538, 1026701755
Sekundære brancher:
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
26-06-2005 - 29-06-2005
501020 / Detailhandel med biler
30-06-2005 - 30-12-2007
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
31-12-2019 -
Historik for virksomhedens navn
BAKKE BILER A/S
26-06-2005 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
26-06-2005 - 30-12-2006
Hirsevej 7
6100 Haderslev
HADERSLEV
31-12-2006 -
Hirsevej 7
6100 Haderslev
HADERSLEV
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2005-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder