Baryl ApS CVR-nr 36929537

Status: AKTIV

Århusgade 78, st 2100 København Ø

Årets resultat:
2021: -182
2020: 560
Bruttofortjeneste:
2021: 1.117
2020: 1.472
Antal ansatte:
4
Direktør:
Adisak Jabthong
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.117 1.472 1.524 806
Årets resultat -182 560 -213 -53
Egenkapital I alt 882 1.112 389 -588
Status balance 2.384 2.501 2.452 1.670
Beløb i 1000 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 1.117 1.472 1.524 806
Personaleomkostninger -1.116 -1.011 -1.583 -736
Af- og nedskrivninger -137 -113 -87 -136
Driftsresultat -136 348 -145 -67
Resultat før skat -182 543 -213 -97
Årets resultat -182 560 -213 -53
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 2.019 2.019 2.019 -
Immaterielle anlægsaktiver 2.019 2.019 2.019 -
Grunde og bygninger - 0 0 1.225
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 69 - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 176 239 250 1.586
Anlægsaktiver i alt 2.195 2.258 2.269 1.586
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 105 111 91 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 7 3
Andre tilgodehavender - 0 3 0
Tilgodehavender i alt - 0 10 47
Likvide beholdninger 84 131 82 37
Omsætningsaktiver i alt 189 243 183 84
Aktiver i alt 2.384 2.501 2.452 1.670
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 0 50 0
Overført resultat -423 512 -801 -588
Egenkapital i alt 882 1.112 389 -588
Hensættelse til udskudt skat 108 108 125 -
Hensatte forpligtelser i alt 108 108 125 -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 22 44 1
Anden gæld 870 540 615 182
Anden gæld 870 540 615 182
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.077 668 952 839
Gældsforpligtelser i alt 1.394 1.280 1.938 2.258
Passiver i alt 2.384 2.501 2.452 1.670
DDD

Baryl ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Baryl ApS blev etableret den 19-06-2015 og holder til på adressen Århusgade 78, st 2100 København Ø. Virksomhedens formål er at drive flyttevirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 4 kr.

Status: Virksomheden Baryl ApS (CVR: 36929537) er AKTIV

CVR nummer

36929537

Adresse

Århusgade 78, st
2100 København Ø

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19-06-2015

Stamdata for Baryl ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
KØBENHAVN
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1020501932
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
494200 / Flytteforretninger
19-06-2015 - 30-07-2016
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
31-07-2016 -
Sekundær branche historik
479119 / Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet
19-06-2015 - 31-07-2016
Historik for virksomhedens navn
Inventarklar IVS
19-06-2015 - 19-08-2016
Baryl IVS
20-08-2016 - 01-12-2020
Baryl ApS
02-12-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
19-06-2015 - 30-07-2016
Stakkesund 2 2
2100 København Ø
KØBENHAVN
31-07-2016 - 16-09-2017
Griffenfeldsgade 24 B
2200 København N
KØBENHAVN
17-09-2017 - 10-10-2018
Århusgade 78 st
2100 København Ø
KØBENHAVN
11-10-2018 - 19-02-2019
Århusgade 78 st
2100 København Ø
KØBENHAVN
20-02-2019 -
Århusgade 78 st
2100 København Ø
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-06-20
Slut på første regnskabsperiode:
2016-09-30
Registreret kapital:
4
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør alene.
Ledelse
DIREKTØR 28-04-2022 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder