Bassin 7 Bolig ApS CVR-nr 39635526

Status: AKTIV

Inge Lehmanns Gade 2 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: 47.301
2021: -11.345
Bruttofortjeneste:
2022: 76.600
2021: -1.448
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 76.600 -1.448 -113 -161
Årets resultat 47.301 -11.345 -4.373 -1.433
Egenkapital I alt 48.200 899 1.244 617
Status balance 648.831 638.271 218.316 65.349


Beløb i 1000 2022-07 2021-07 2020-07 2019-07
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 76.600 -1.448 -113 -161
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -15.890 -13.091 -5.493 -1.676
Resultat før skat 60.709 -14.539 -5.606 -1.837
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 47.301 -11.345 -4.373 -1.433
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - 61.188
Anlægsaktiver i alt - - - 61.188
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 319.424 596.048 200.522 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 275.521 3.023 1.955 -
Andre tilgodehavender 49.789 30.717 3.800 3.482
Periodeafgrænsningsposter 3.568 5.201 - -
Tilgodehavender i alt 328.878 42.134 6.988 3.885
Likvide beholdninger 528 88 10.806 275
Omsætningsaktiver i alt 648.831 638.271 218.316 4.160
Aktiver i alt 648.831 638.271 218.316 65.349
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 48.150 849 1.194 567
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 48.200 899 1.244 617
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 19.313 25.868 17.211 8.706
Selskabsskat 13.409 - - -
Anden gæld 94.932 - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 600.631 637.372 217.071 64.732
Gældsforpligtelser i alt 600.631 637.372 217.071 64.732
Passiver i alt 648.831 638.271 218.316 65.349

Bassin 7 Bolig ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

Bassin 7 Bolig ApS blev etableret den 05-06-2018 og holder til på adressen Inge Lehmanns Gade 2 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, byggeri, udlejning og salg af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Bassin 7 Bolig ApS (CVR: 39635526) er AKTIV


CVR nummer

39635526

Adresse

Inge Lehmanns Gade 2
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-06-2018

Stamdata for Bassin 7 Bolig ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1023691511
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
412000 / Opførelse af bygninger
05-06-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Bassin 7 Bolig ApS
05-06-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-06-2018 - 18-10-2018
Inge Lehmanns Gade 2
8000 Aarhus C
AARHUS
19-10-2018 - 12-11-2018
Inge Lehmanns Gade 2
8000 Aarhus C
AARHUS
13-11-2018 -
Inge Lehmanns Gade 2
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-06-06
Slut på første regnskabsperiode:
2019-07-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--08-01
Regnskabsperiode slutter:
--07-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Relaterede virksomheder