Bedemændene Brødrene Nielsen ApS CVR-nr 42039934

Status: AKTIV

Smedevænget 1 7000 Fredericia

Årets resultat:
2022: 125
2021: 440
Bruttofortjeneste:
2022: 1.345
2021: 922
Antal ansatte:
8
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.345 922
Årets resultat 125 440
Egenkapital I alt 735 480
Status balance 1.032 822


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 1.345 922
Personaleomkostninger -1.160 -334
Af- og nedskrivninger 0 0
Driftsresultat 185 588
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger - -
Resultat før skat 166 569
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 125 440
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 410 298
Materielle anlægsaktiver i alt 410 298
Anlægsaktiver i alt 439 303
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 516 436
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - 2
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 516 438
Likvide beholdninger 77 81
Omsætningsaktiver i alt 593 519
Aktiver i alt 1.032 822
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 695 440
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 735 480
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 158 165
Selskabsskat - -
Anden gæld 123 167
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 291 342
Gældsforpligtelser i alt 297 342
Passiver i alt 1.032 822

Bedemændene Brødrene Nielsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen.

Bedemændene Brødrene Nielsen ApS blev etableret den 14-01-2021 og holder til på adressen Smedevænget 1 7000 Fredericia. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Bedemændene Brødrene Nielsen ApS (CVR: 42039934) er AKTIV


CVR nummer

42039934

Adresse

Smedevænget 1
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-01-2021

Stamdata for Bedemændene Brødrene Nielsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
960300 / 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
P-numre:
1026703766
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960300 / Bedemænd og begravelsesvæsen
14-01-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Bedemændene brødrene Nielsen ApS
14-01-2021 - 26-02-2023
Bedemændene Brødrene Nielsen ApS
27-02-2023 -
Historik for sekundære navne
-Blomsterværkstedet- ApS
29-11-2022 -
Den sidste afsked ApS
29-11-2022 -
Kortegaard Begravelse ApS
27-02-2023 -
KG Begravelse ApS
27-02-2023 -
MineBedemænd ApS
21-08-2023 -
Adressehistorik
14-01-2021 - 27-11-2022
Fregatvænget 16
7000 Fredericia
FREDERICIA
28-11-2022 - 28-01-2023
Gl. Landevej 86
7000 Fredericia
FREDERICIA
29-01-2023 - 22-07-2023
Gl. Landevej 86
7000 Fredericia
FREDERICIA
23-07-2023 -
Smedevænget 1
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-01-15
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Relaterede virksomheder