Bedemændene brødrene Nielsen ApS CVR-nr 42039934

Status: AKTIV

Fregatvænget 16, Snoghøj 7000 Fredericia

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: 440
Bruttofortjeneste:
2021: 922
Antal ansatte:
6
Direktør:
Nicolaj Cordtz Skøtt Nielsen
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 922
Årets resultat 440
Egenkapital I alt 480
Status balance 822
Beløb i 1000 2021-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 922
Personaleomkostninger -334
Af- og nedskrivninger 0
Driftsresultat 588
Resultat før skat 569
Årets resultat 440
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 298
Materielle anlægsaktiver i alt 298
Anlægsaktiver i alt 303
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 436
Andre tilgodehavender 2
Tilgodehavender i alt 438
Likvide beholdninger 81
Omsætningsaktiver i alt 519
Aktiver i alt 822
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 440
Egenkapital i alt 480
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 165
Anden gæld 167
Anden gæld 167
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 342
Gældsforpligtelser i alt 342
Passiver i alt 822
DDD

Bedemændene brødrene Nielsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen.

Bedemændene brødrene Nielsen ApS blev etableret den 14-01-2021 og holder til på adressen Fregatvænget 16, Snoghøj 7000 Fredericia. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Bedemændene brødrene Nielsen ApS (CVR: 42039934) er AKTIV

CVR nummer

42039934

Adresse

Fregatvænget 16, Snoghøj
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-01-2021

Stamdata for Bedemændene brødrene Nielsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
960300 / 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
P-numre:
1026703766
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960300 / Bedemænd og begravelsesvæsen
14-01-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Bedemændene brødrene Nielsen ApS
14-01-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
14-01-2021 -
Fregatvænget 16
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-01-15
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.
Ledelse
ADM. DIR. 14-01-2021 -
DIREKTØR 14-01-2021 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder