Bedemand Middelfart ApS CVR-nr 42541869

Status: AKTIV

Østergade 35 A, st 5500 Middelfart

Årets resultat:
2022: 29
Bruttofortjeneste:
2022: 39
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 39
Årets resultat 29
Egenkapital I alt 69
Status balance 200


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 39
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger 0
Driftsresultat 39
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -2
Resultat før skat 37
Skat af årets resultat -9
Årets resultat 29
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt 4
Anlægsaktiver i alt 17
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender 151
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 183
Likvide beholdninger -
Omsætningsaktiver i alt 183
Aktiver i alt 200
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 29
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 69
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser -
Selskabsskat 8
Anden gæld 7
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 131
Gældsforpligtelser i alt 131
Passiver i alt 200

Bedemand Middelfart ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen.

Bedemand Middelfart ApS blev etableret den 30-06-2021 og holder til på adressen Østergade 35 A, st 5500 Middelfart. Virksomhedens formål er begravelsesvirksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Bedemand Middelfart ApS (CVR: 42541869) er AKTIV


CVR nummer

42541869

Adresse

Østergade 35 A, st
5500 Middelfart

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2021

Stamdata for Bedemand Middelfart ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
MIDDELFART
Branchekode og branche:
960300 / 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
P-numre:
1027368790
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960300 / Bedemænd og begravelsesvæsen
30-06-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Bedemand Middelfart ApS
30-06-2021 -
Historik for sekundære navne
Bedemand-Middelfart ApS
30-06-2021 -
Adressehistorik
30-06-2021 - 05-10-2021
Østergade 35 A st
5500 Middelfart
MIDDELFART
06-10-2021 -
Østergade 35 A st
5500 Middelfart
MIDDELFART
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-07-12
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af Mette Andersen
Relaterede virksomheder