BENT LAURSEN MURERMESTER ApS CVR-nr 34486123

Status: AKTIV

Kvædevej 72 2830 Virum

Årets resultat:
2021: 719
2020: 512
Bruttofortjeneste:
2021: 2.024
2020: 1.703
Antal ansatte:
13
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.024 1.703 1.349 1.381
Årets resultat 719 512 231 409
Egenkapital I alt 2.232 2.013 1.731 2.000
Status balance 5.618 6.204 3.674 4.454
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta decimal pure pure pure
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 2.024 1.703 1.349 1.381
Driftsresultat 953 694 328 559
Andre finansielle omkostninger -25 -34 -28 -28
Resultat før skat 928 661 301 531
Skat af årets resultat -209 -148 -70 -122
Årets resultat 719 512 231 409
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 189 196 399 437
Materielle anlægsaktiver i alt 189 196 399 437
Anlægsaktiver i alt 251 257 459 495
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.250 2.511 1.614 1.133
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 19 19 4 36
Periodeafgrænsningsposter - 300 - -
Tilgodehavender i alt 3.860 3.037 2.374 1.664
Likvide beholdninger 1.508 2.911 841 2.295
Omsætningsaktiver i alt 5.367 5.948 3.216 3.959
Aktiver i alt 5.618 6.204 3.674 4.454
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 250 250 250 250
Overført resultat 1.282 1.263 1.250 1.250
Foreslået udbytte for regnskabsåret 700 500 231 500
Egenkapital i alt 2.232 2.013 1.731 2.000
Hensættelse til udskudt skat 260 164 121 209
Hensatte forpligtelser i alt 360 264 221 309
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 280 622 256 750
Selskabsskat 42 105 158 174
Anden gæld - 2.645 1.307 1.220
Anden gæld - 2.645 1.307 1.220
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.027 3.928 1.722 2.145
Gældsforpligtelser i alt 3.027 3.928 1.722 2.145
Passiver i alt 5.618 6.204 3.674 4.454
DDD

BENT LAURSEN MURERMESTER ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

BENT LAURSEN MURERMESTER ApS blev etableret den 17-04-2012 og holder til på adressen Kvædevej 72 2830 Virum. Selskabets formål er drift af murermestervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 250.000 kr.

Status: Virksomheden BENT LAURSEN MURERMESTER ApS (CVR: 34486123) er AKTIV

CVR nummer

34486123

Adresse

Kvædevej 72
2830 Virum

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-04-2012

Stamdata for BENT LAURSEN MURERMESTER ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
LYNGBY-TAARBÆK
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1017645486
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
17-04-2012 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BENT LAURSEN MURERMESTER ApS
17-04-2012 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-04-2012 - 22-04-2013
Fjeldhammervej 23
2610 Rødovre
RØDOVRE
23-04-2013 - 31-07-2022
Tranehusene 84
2620 Albertslund
ALBERTSLUND
01-08-2022 -
Kvædevej 72
2830 Virum
LYNGBY-TAARBÆK
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2012-04-18
Slut på første regnskabsperiode:
2012-12-31
Registreret kapital:
250.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren alene.
Ledelse
ADM. DIR. 17-04-2012 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder