BERA STILLADSER A/S CVR-nr 27978355

Status: AKTIV

Håndværkervej 30 9000 Aalborg

Årets resultat:
2022: 2.266
2021: 1.779
Bruttofortjeneste:
2022: 18.701
2021: 17.456
Antal ansatte:
22
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 18.701 17.456 21.231 18.789
Årets resultat 2.266 1.779 3.813 2.280
Egenkapital I alt 9.972 9.707 10.928 9.115
Status balance 19.701 17.873 21.226 23.231


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 18.701 17.456 21.231 18.789
Personaleomkostninger -15.731 -15.158 -16.311 -15.462
Af- og nedskrivninger -134 -102 -188 -356
Driftsresultat 2.826 2.196 4.732 2.970
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 127 126 194 173
Andre finansielle omkostninger -37 -45 -42 -224
Resultat før skat 2.920 2.281 4.890 2.924
Skat af årets resultat -654 -502 -1.077 -644
Årets resultat 2.266 1.779 3.813 2.280
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 549 100 262 450
Materielle anlægsaktiver i alt 549 100 262 450
Anlægsaktiver i alt 690 240 402 590
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 42 42 42 64
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 42 42 42 64
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.682 3.349 5.058 3.213
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 12.806 12.848 13.081 17.505
Andre tilgodehavender 17 16 15 13
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 16.504 16.214 18.153 20.732
Likvide beholdninger 2.465 1.377 2.630 1.845
Omsætningsaktiver i alt 19.011 17.633 20.824 22.640
Aktiver i alt 19.701 17.873 21.226 23.231
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 667 667 667 667
Overført resultat 7.305 7.040 7.261 6.448
Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000 2.000 3.000 2.000
Egenkapital i alt 9.972 9.707 10.928 9.115
Hensættelse til udskudt skat 66 22 58 1.462
Hensatte forpligtelser i alt 66 22 58 1.462
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 698 496 982 536
Selskabsskat - - 0 708
Anden gæld 2.627 2.421 6.070 3.302
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 9.663 8.144 10.241 12.654
Gældsforpligtelser i alt 9.663 8.144 10.241 12.654
Passiver i alt 19.701 17.873 21.226 23.231

Personer

Roller

FORMAND 26-07-2004 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-05-2008 -
BESTYRELSESMEDLEM 26-07-2004 -
DIREKTØR 26-07-2004 -
BESTYRELSESMEDLEM 26-07-2004 -
BESTYRELSESMEDLEM 21-01-2016 -

Ejerforhold

BERA STILLADSER A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

BERA STILLADSER A/S blev etableret den 26-07-2004 og holder til på adressen Håndværkervej 30 9000 Aalborg. Selskabets formål er at drive virksomhed med montering og udlejning af stilladser med tilbehør samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden BERA STILLADSER A/S (CVR: 27978355) er AKTIV


CVR nummer

27978355

Adresse

Håndværkervej 30
9000 Aalborg

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

26-07-2004

Personer

Roller

FORMAND 26-07-2004 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-05-2008 -
BESTYRELSESMEDLEM 26-07-2004 -
DIREKTØR 26-07-2004 -
BESTYRELSESMEDLEM 26-07-2004 -
BESTYRELSESMEDLEM 21-01-2016 -

Ejerforhold

Stamdata for BERA STILLADSER A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1010692861, 1002950145
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452540 / Stilladsforretninger
26-07-2004 - 30-12-2007
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BERA NORDJYLLAND A/S
26-07-2004 - 26-04-2009
BERA STILLADSER A/S
27-04-2009 -
Historik for sekundære navne
BERA NORDJYLLAND A/S
26-07-2004 -
Adressehistorik
26-07-2004 - 16-03-2008
Troensevej 19 K
9220 Aalborg Øst
AALBORG
17-03-2008 -
Håndværkervej 30
9000 Aalborg
AALBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-07-27
Slut på første regnskabsperiode:
2004-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør eller af to af bestyrelsesmedlemmerne i forening eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder