BERNHARDT ApS CVR-nr 32936245

Status: AKTIV

Store Torv 3 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: 1.794
2021: 212
Bruttofortjeneste:
2022: 4.347
2021: 1.132
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.347 1.132 351 550
Årets resultat 1.794 212 -658 -667
Egenkapital I alt 145 -1.649 -1.862 -1.203
Status balance 3.438 1.557 1.802 1.533


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.347 1.132 351 550
Personaleomkostninger -1.903 -885 -853 -1.294
Af- og nedskrivninger -81 -40 -35 -22
Driftsresultat 2.363 207 -537 -767
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -50 -126 -123 -89
Resultat før skat 2.313 90 -660 -856
Skat af årets resultat -519 123 2 188
Årets resultat 1.794 212 -658 -667
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 161 123 23 33
Materielle anlægsaktiver i alt 334 317 111 105
Anlægsaktiver i alt 848 817 597 578
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - 120
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 205 141 77 120
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 281 212 170 142
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 979 359 11 -
Andre tilgodehavender 786 5 870 266
Periodeafgrænsningsposter 6 7 25 3
Tilgodehavender i alt 2.052 584 1.076 604
Likvide beholdninger 334 15 53 231
Omsætningsaktiver i alt 2.590 740 1.206 955
Aktiver i alt 3.438 1.557 1.802 1.533
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 20 -1.774 -1.987 -1.328
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 145 -1.649 -1.862 -1.203
Hensættelse til udskudt skat 20 16 0 2
Hensatte forpligtelser i alt 20 16 0 2
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 556 128 31 363
Selskabsskat 504 21 - -
Anden gæld 1.721 443 695 294
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.273 3.142 3.664 2.734
Gældsforpligtelser i alt 3.273 3.190 3.664 2.734
Passiver i alt 3.438 1.557 1.802 1.533

BERNHARDT ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

BERNHARDT ApS blev etableret den 20-05-2010 og holder til på adressen Store Torv 3 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden BERNHARDT ApS (CVR: 32936245) er AKTIV

CVR nummer

32936245

Adresse

Store Torv 3
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20-05-2010

Stamdata for BERNHARDT ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1016065729, 1016291605
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
20-05-2010 - 30-08-2010
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
31-08-2010 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
SKRUE NED ApS
20-05-2010 - 27-09-2010
BERNHARD ApS
28-09-2010 - 28-09-2010
BERNHARDT ApS
29-09-2010 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
20-05-2010 - 09-10-2010
Heibergsgade 30 st
8000 Århus C
AARHUS
10-10-2010 - 28-02-2014
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
VEJLE
01-03-2014 - 30-12-2020
Store Torv 3
8000 Aarhus C
AARHUS
31-12-2020 -
Store Torv 3
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2010-05-21
Slut på første regnskabsperiode:
2010-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder