BERNHARDT ApS CVR-nr 32936245

Status: AKTIV

Store Torv 3 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2021: 212
2020: -658
Bruttofortjeneste:
2021: 1.132
2020: 351
Antal ansatte:
1
Direktør:
Mads Vigsø Krigslund
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.132 351 550 1.298
Årets resultat 212 -658 -667 -465
Egenkapital I alt -1.649 -1.862 -1.203 -536
Status balance 1.557 1.802 1.533 1.547
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 1.132 351 550 1.298
Personaleomkostninger -885 -853 -1.294 -1.791
Af- og nedskrivninger -40 -35 -22 -35
Driftsresultat 207 -537 -767 -527
Andre finansielle omkostninger -126 -123 -89 -69
Resultat før skat 90 -660 -856 -596
Skat af årets resultat 123 2 188 -
Årets resultat 212 -658 -667 -465
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 123 23 33 43
Materielle anlægsaktiver i alt 317 111 105 81
Anlægsaktiver i alt 817 597 578 823
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - 120 -
Varebeholdninger i alt 141 77 120 136
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 212 170 142 90
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 359 11 - -
Andre tilgodehavender 5 870 266 172
Periodeafgrænsningsposter 7 25 3 0
Tilgodehavender i alt 584 1.076 604 396
Likvide beholdninger 15 53 231 192
Omsætningsaktiver i alt 740 1.206 955 724
Aktiver i alt 1.557 1.802 1.533 1.547
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -1.774 -1.987 -1.328 -661
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -1.649 -1.862 -1.203 -536
Hensættelse til udskudt skat 16 0 2 -
Hensatte forpligtelser i alt 16 0 2 -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 128 31 363 378
Selskabsskat 21 - - -
Anden gæld 443 695 294 1.416
Anden gæld 443 695 294 1.416
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.142 3.664 2.734 2.083
Gældsforpligtelser i alt 3.190 3.664 2.734 2.083
Passiver i alt 1.557 1.802 1.533 1.547
DDD

BERNHARDT ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

BERNHARDT ApS blev etableret den 20-05-2010 og holder til på adressen Store Torv 3 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden BERNHARDT ApS (CVR: 32936245) er AKTIV

CVR nummer

32936245

Adresse

Store Torv 3
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20-05-2010

Stamdata for BERNHARDT ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1016065729, 1016291605
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
20-05-2010 - 30-08-2010
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
31-08-2010 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
SKRUE NED ApS
20-05-2010 - 27-09-2010
BERNHARD ApS
28-09-2010 - 28-09-2010
BERNHARDT ApS
29-09-2010 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
20-05-2010 - 09-10-2010
Heibergsgade 30 st
8000 Århus C
AARHUS
10-10-2010 - 28-02-2014
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
VEJLE
01-03-2014 - 30-12-2020
Store Torv 3
8000 Aarhus C
AARHUS
31-12-2020 -
Store Torv 3
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2010-05-21
Slut på første regnskabsperiode:
2010-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 14-12-2015 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder