BJØDSTRUP AUTO ApS CVR-nr 30506774

Status: AKTIV

Gl. Hovedvej 8 8410 Rønde

Årets resultat:
2022: 556
2021: 360
Bruttofortjeneste:
2022: 2.382
2021: 2.214
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.382 2.214 1.792 1.461
Årets resultat 556 360 421 283
Egenkapital I alt 4.640 4.199 3.952 3.641
Status balance 5.356 4.976 4.877 4.090


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.382 2.214 1.792 1.461
Personaleomkostninger -1.495 -1.559 -1.111 -939
Af- og nedskrivninger -193 -194 -205 -158
Driftsresultat 694 461 476 364
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 712 463 540 363
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 556 360 421 283
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger 2.421 2.414 2.339 2.403
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 346 392 477 349
Materielle anlægsaktiver i alt 2.907 2.956 2.974 2.920
Anlægsaktiver i alt 2.940 2.989 3.007 2.953
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 402 268 221 197
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 268 262 133 113
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 73 14 206 22
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 341 322 339 142
Likvide beholdninger 1.280 1.023 935 798
Omsætningsaktiver i alt 2.416 1.987 1.870 1.137
Aktiver i alt 5.356 4.976 4.877 4.090
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 4.397 3.960 3.714 3.405
Foreslået udbytte for regnskabsåret 118 114 113 111
Egenkapital i alt 4.640 4.199 3.952 3.641
Hensættelse til udskudt skat 24 44 57 69
Hensatte forpligtelser i alt 24 44 57 69
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 161 170 161 57
Selskabsskat 52 0 51 0
Anden gæld 457 540 633 298
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 674 714 850 361
Gældsforpligtelser i alt 692 733 869 379
Passiver i alt 5.356 4.976 4.877 4.090

BJØDSTRUP AUTO ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

BJØDSTRUP AUTO ApS blev etableret den 08-06-2008 og holder til på adressen Gl. Hovedvej 8 8410 Rønde. Selskabets formål er: at drive virksomhed med autorværksted med reparationer og vedligeholdelse af personvogne og hermed beslægtet virksomhed samt at drive virksomhed med udlejning af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden BJØDSTRUP AUTO ApS (CVR: 30506774) er AKTIV


CVR nummer

30506774

Adresse

Gl. Hovedvej 8
8410 Rønde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-06-2008

Stamdata for BJØDSTRUP AUTO ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1014494657
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
08-06-2008 - 29-06-2008
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
30-06-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BJØDSTRUP AUTO ApS
08-06-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
08-06-2008 -
Gl. Hovedvej 8
8410 Rønde
SYDDJURS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-06-09
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren alene.

Relaterede virksomheder