BODYCHECK INST GLOBAL ApS CVR-nr 31489350

Status: AKTIV

Folkevej 30 2820 Gentofte

Årets resultat:
2021: 125
2020: -73
Bruttofortjeneste:
2021: 806
2020: 602
Antal ansatte:
Direktør:
Jeespeer Free Dalgaard
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - 429 273
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 806 602 246 276
Årets resultat 125 -73 -151 26
Egenkapital I alt 257 132 220 371
Status balance 359 376 302 449
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - 429 273
Bruttofortjeneste 806 602 246 276
Personaleomkostninger -676 -670 -394 -229
Af- og nedskrivninger - - - -11
Driftsresultat 130 -67 -148 37
Andre finansielle omkostninger -5 -6 -4 0
Resultat før skat 125 -73 -151 37
Årets resultat 125 -73 -151 26
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 169 168 168 168
Materielle anlægsaktiver i alt 169 168 168 168
Anlægsaktiver i alt 222 168 168 369
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender i alt - - - -
Likvide beholdninger 137 208 134 80
Omsætningsaktiver i alt 137 208 134 80
Aktiver i alt 359 376 302 449
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 132 7 95 246
Egenkapital i alt 257 132 220 371
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Selskabsskat - - 0 4
Anden gæld 102 240 67 33
Anden gæld 102 240 67 33
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 102 244 82 78
Gældsforpligtelser i alt 102 244 82 78
Passiver i alt 359 376 302 449
DDD

BODYCHECK INST GLOBAL ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n..

BODYCHECK INST GLOBAL ApS blev etableret den 03-04-2008 og holder til på adressen Folkevej 30 2820 Gentofte. Selskabets formål er at udøve virksomhed med kropsterapi samt aktiviteter i tilknytning hertil. Desuden investerer virksomheden i værdipapirer og sælger produkter inden for sunhedsområdet. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden BODYCHECK INST GLOBAL ApS (CVR: 31489350) er AKTIV

CVR nummer

31489350

Adresse

Folkevej 30
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-04-2008

Stamdata for BODYCHECK INST GLOBAL ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
869090 / 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
P-numre:
1014491569
Sekundære brancher:
479900 / Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
03-04-2008 - 29-09-2008
869090 / Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
30-09-2008 -
Sekundær branche historik
479900 / Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
30-09-2008 -
649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
30-09-2008 -
Historik for virksomhedens navn
BODYCHEK ApS
03-04-2008 - 13-04-2015
BODYCHEK INST GLOBAL ApS
14-04-2015 - 05-01-2016
BODYCHECK INST GLOBAL ApS
06-01-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-04-2008 - 05-11-2012
Ryesgade 75 3
2100 København Ø
KØBENHAVN
06-11-2012 - 14-09-2017
Ryesgade 75 3
2100 København Ø
KØBENHAVN
15-09-2017 -
Folkevej 30
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-04-04
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 07-12-2018 -
ADM. DIR. 07-12-2018 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder