Brabrand El ApS CVR-nr 38794663

Status: AKTIV

J.P. Larsens Vej 13 B 8220 Brabrand

Årets resultat:
2022: -143
2021: 161
Bruttofortjeneste:
2022: 955
2021: 1.304
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 955 1.304 776 412
Årets resultat -143 161 186 25
Egenkapital I alt 282 425 263 78
Status balance 497 712 606 231


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 955 1.304 776 412
Personaleomkostninger -1.082 -1.073 -514 -354
Af- og nedskrivninger -22 -22 -22 -22
Driftsresultat -149 209 240 36
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -3 -3 -5
Resultat før skat -148 207 238 32
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -143 161 186 25
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 18 40 62 83
Materielle anlægsaktiver i alt 18 40 62 83
Anlægsaktiver i alt 32 53 75 97
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 85 165 106 14
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 85 165 106 14
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 79 256 21 18
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 82 0 4 2
Andre tilgodehavender - 0 5 0
Periodeafgrænsningsposter 35 34 11 10
Tilgodehavender i alt 196 291 41 30
Likvide beholdninger 185 203 384 90
Omsætningsaktiver i alt 466 659 531 135
Aktiver i alt 497 712 606 231
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 232 375 213 28
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 282 425 263 78
Hensættelse til udskudt skat 0 6 2 2
Hensatte forpligtelser i alt 0 6 2 2
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 90 32 90 51
Selskabsskat 0 42 52 7
Anden gæld 125 160 150 23
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 216 282 316 101
Gældsforpligtelser i alt 216 282 341 152
Passiver i alt 497 712 606 231

Brabrand El ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Brabrand El ApS blev etableret den 11-07-2017 og holder til på adressen J.P. Larsens Vej 13 B 8220 Brabrand. Virksomhedens formål er at udføre arbejde som selvstændig autoriseret el-installationsvirksomhed for private og erhvervskunder. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Brabrand El ApS (CVR: 38794663) er AKTIV


CVR nummer

38794663

Adresse

J.P. Larsens Vej 13 B
8220 Brabrand

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11-07-2017

Stamdata for Brabrand El ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1022661880, 1023011715
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
11-07-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Brabrand El ApS
11-07-2017 -
Historik for sekundære navne
Aarslev El ApS
06-03-2023 -
Beltric ApS
06-03-2023 -
Akjel ApS
06-03-2023 -
Best electrics ApS
06-03-2023 -
VE Shop ApS
06-03-2023 -
Adressehistorik
11-07-2017 - 30-10-2017
Hovedgaden 82
8220 Brabrand
AARHUS
31-10-2017 - 08-10-2018
Hovedgaden 82
8220 Brabrand
AARHUS
09-10-2018 - 05-03-2023
Hovedgaden 82
8220 Brabrand
AARHUS
06-03-2023 -
J.P. Larsens Vej 13 B
8220 Brabrand
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-07-12
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder