BRABRAND FORMIDLING ApS CVR-nr 12258887

Status: AKTIV

Lille Torv 6, 2 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: 9.586
2021: 35
Bruttofortjeneste:
2022: 9.541
2021: -6
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 9.541 -6 -16 -6
Årets resultat 9.586 35 27 24
Egenkapital I alt 2.567 -7.019 -7.054 -7.081
Status balance 2.586 2.561 2.534 2.507


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 9.541 -6 -16 -6
Personaleomkostninger -24 -24 -24 -24
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 9.517 - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 - 0 0
Resultat før skat 9.594 46 35 44
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 9.586 35 27 24
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 2.575 2.558 2.532 2.506
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 2.575 2.558 2.532 2.506
Likvide beholdninger 11 3 3 0
Omsætningsaktiver i alt 2.586 2.561 2.534 2.507
Aktiver i alt 2.586 2.561 2.534 2.507
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 295 295 295 295
Overført resultat 2.272 -7.314 -7.349 -7.376
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 2.567 -7.019 -7.054 -7.081
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat 8 11 8 10
Anden gæld 11 9.569 9.581 9.578
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 19 9.580 9.588 9.588
Gældsforpligtelser i alt 19 9.580 9.588 9.588
Passiver i alt 2.586 2.561 2.534 2.507

BRABRAND FORMIDLING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

BRABRAND FORMIDLING ApS blev etableret den 30-06-1988 og holder til på adressen Lille Torv 6, 2 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive handels-, investerings-, projektudviklings-, finanserings-, formidlings- og konsulentvirksomhed, blandt andet inden for fast ejendom og IT-virksomhed m.v. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden BRABRAND FORMIDLING ApS (CVR: 12258887) er AKTIV


CVR nummer

12258887

Adresse

Lille Torv 6, 2
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-1988

Stamdata for BRABRAND FORMIDLING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1000358777, 1011278457, 1000358777
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
30-06-1988 - 19-04-2005
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
20-04-2005 - 30-12-2007
412000 / Opførelse af bygninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ASX 13275 ApS
30-06-1988 - 15-11-1988
BRABRAND ERHVERVSCENTER ApS
16-11-1988 - 20-06-2004
BRABRAND FORMIDLING ApS
21-06-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-1988 - 23-04-2017
Store Torv 7 3
8000 Aarhus C
AARHUS
24-04-2017 -
Lille Torv 6 2
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1988-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
1989-06-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder