BRDR. BRUUN ApS CVR-nr 34492166

Status: AKTIV

Hemvej 9, Hem 8660 Skanderborg

Årets resultat:
2022: 157
2021: 404
Bruttofortjeneste:
2022: 4.896
2021: 4.698
Antal ansatte:
13
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.896 4.698 2.932 2.934
Årets resultat 157 404 103 44
Egenkapital I alt 343 487 333 230
Status balance 2.170 3.077 1.991 1.535


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.896 4.698 2.932 2.934
Personaleomkostninger -4.555 -4.121 -2.741 -2.868
Af- og nedskrivninger -75 -55 -32 -6
Driftsresultat 266 522 138 60
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 212 511 132 56
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 157 404 103 44
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 996 1.006 - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 129 183 195 165
Materielle anlægsaktiver i alt 1.125 1.189 195 165
Anlægsaktiver i alt 1.125 1.189 195 165
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 75 90 175 115
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 563 345 533 697
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 37 92 171 24
Periodeafgrænsningsposter 165 156 133 74
Tilgodehavender i alt 842 1.211 1.157 1.255
Likvide beholdninger 128 586 464 0
Omsætningsaktiver i alt 1.045 1.887 1.796 1.370
Aktiver i alt 2.170 3.077 1.991 1.535
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 113 107 3 150
Foreslået udbytte for regnskabsåret 150 300 250 -
Egenkapital i alt 343 487 333 230
Hensættelse til udskudt skat 18 27 22 21
Hensatte forpligtelser i alt 18 27 22 21
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 169 157 264 426
Selskabsskat 60 82 29 0
Anden gæld 764 1.592 1.312 771
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.808 2.563 1.636 1.284
Gældsforpligtelser i alt 1.808 2.563 1.636 1.284
Passiver i alt 2.170 3.077 1.991 1.535

BRDR. BRUUN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

BRDR. BRUUN ApS blev etableret den 12-05-2012 og holder til på adressen Hemvej 9, Hem 8660 Skanderborg. Selskabets formål er at drive malervirksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden BRDR. BRUUN ApS (CVR: 34492166) er AKTIV


CVR nummer

34492166

Adresse

Hemvej 9, Hem
8660 Skanderborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12-05-2012

Stamdata for BRDR. BRUUN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1017668893
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433410 / Malerforretninger
12-05-2012 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BRDR. BRUUN ApS
12-05-2012 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
12-05-2012 - 09-06-2012
Dr. Holsts Vej 36
8230 Åbyhøj
AARHUS
10-06-2012 -
Hemvej 9
8660 Skanderborg
SKANDERBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2012-05-13
Slut på første regnskabsperiode:
2012-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes alene af en direktør.

Relaterede virksomheder