BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS CVR-nr 35871292

Status: AKTIV

Strandvejen 72 D 7120 Vejle Øst

Årets resultat:
2020: 158
2019: 58
Bruttofortjeneste:
2020: 2.645
2019: 2.544
Antal ansatte:
6
Direktør:
Dennis Tøttrup
Beløb i 1000 2020 2019 2018 2017
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.645 2.544 2.390 2.176
Årets resultat 158 58 33 54
Egenkapital I alt 467 310 252 219
Status balance 3.416 3.647 2.012 2.288
Beløb i 1000 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta u3 u3 u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 2.645 2.544 2.390 2.176
Personaleomkostninger -2.199 -2.123 -1.953 -1.578
Af- og nedskrivninger -219 -328 -328 -328
Driftsresultat - 93 108 270
Andre finansielle omkostninger -96 -54 -65 -200
Resultat før skat 202 74 43 70
Årets resultat 158 58 33 54
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 777 967 1.157 1.347
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 251 261 399 537
Materielle anlægsaktiver i alt 251 261 399 537
Anlægsaktiver i alt 1.094 1.294 1.622 1.950
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 83 100 76 69
Varebeholdninger i alt 83 100 76 69
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 342 358 303 267
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.871 1.828 - -
Andre tilgodehavender 0 57 2 -
Periodeafgrænsningsposter 22 7 - -
Tilgodehavender i alt 2.236 2.250 305 267
Likvide beholdninger 3 3 8 2
Omsætningsaktiver i alt 2.322 2.353 390 338
Aktiver i alt 3.416 3.647 2.012 2.288
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 417 260 202 169
Egenkapital i alt 467 310 252 219
Hensættelse til udskudt skat 92 68 60 50
Hensatte forpligtelser i alt 92 68 60 50
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 129 173 133 52
Selskabsskat 20 9 - -
Anden gæld 376 282 212 230
Anden gæld 376 282 212 230
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 949 1.295 809 965
Gældsforpligtelser i alt 2.857 3.270 1.700 2.019
Passiver i alt 3.416 3.647 2.012 2.288
DDD

BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869020 Fysio- og ergoterapeuter.

BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS blev etableret den 28-10-2014 og holder til på adressen Strandvejen 72 D 7120 Vejle Øst. Selskabets formål er fysioterapeutisk virksomhed, samt anden efter direktionens vurdering hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS (CVR: 35871292) er AKTIV

CVR nummer

35871292

Adresse

Strandvejen 72 D
7120 Vejle Øst

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-10-2014

Stamdata for BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
869020 / 869020 Fysio- og ergoterapeuter
P-numre:
1019865734
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
28-10-2014 - 30-12-2014
869020 / Fysio- og ergoterapeuter
31-12-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS
28-10-2014 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-10-2014 - 28-09-2018
Strandvejen 72 D
7120 Vejle Øst
VEJLE
29-09-2018 - 18-10-2018
Strandvejen 72 D
7120 Vejle Øst
VEJLE
19-10-2018 -
Strandvejen 72 D
7120 Vejle Øst
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-10-29
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af 2 direktører i fællesskab.
Ledelse
DIREKTØR 28-10-2014 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder