BSG Vejle ApS CVR-nr 38317393

Status: AKTIV

Børkop Huse 36 7080 Børkop

Årets resultat:
2021: 16
2020: 9
Bruttofortjeneste:
2021: 32
2020: 25
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 32 25 -2 -2
Årets resultat 16 9 -2 -2
Egenkapital I alt 59 7 -3 -1
Status balance 155 144 26 25


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 32 25 -2 -2
Personaleomkostninger 0 -1 0 0
Af- og nedskrivninger -16 -14 - -
Driftsresultat 16 9 -2 -2
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 16 9 -2 -2
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 16 9 -2 -2
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 91 106 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 91 106 - -
Anlægsaktiver i alt 114 129 25 25
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 4 10 - -
Tilgodehavender i alt 4 10 - -
Likvide beholdninger 37 6 1 0
Omsætningsaktiver i alt 41 16 1 0
Aktiver i alt 155 144 26 25
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 3 3 3
Overført resultat 19 4 -6 -4
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 59 7 -3 -1
Hensættelse til udskudt skat 0 0 0 -
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 24 - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 95 90 28 26
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 95 138 28 26
Gældsforpligtelser i alt 95 138 28 26
Passiver i alt 155 144 26 25

BSG Vejle ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

BSG Vejle ApS blev etableret den 02-01-2017 og holder til på adressen Børkop Huse 36 7080 Børkop. Selskabets formål er direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 3.000 kr.

Status: Virksomheden BSG Vejle ApS (CVR: 38317393) er AKTIV

CVR nummer

38317393

Adresse

Børkop Huse 36
7080 Børkop

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-01-2017

Stamdata for BSG Vejle ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022076449
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
02-01-2017 - 09-06-2020
931300 / Fitnesscentre
10-06-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Hammer Godt Holding IVS
02-01-2017 - 09-06-2020
BSG Vejle IVS
10-06-2020 - 09-10-2021
BSG Vejle ApS
10-10-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-01-2017 - 16-06-2020
Grønningen 29
6230 Rødekro
AABENRAA
17-06-2020 - 18-04-2022
Fyrretoften 91
7100 Vejle
VEJLE
19-04-2022 -
Børkop Huse 36
7080 Børkop
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-03
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
3.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør alene

Relaterede virksomheder