Byberg TSM ApS CVR-nr 40152881

Status: AKTIV

Engkær 37 2650 Hvidovre

Årets resultat:
2022: -148
2021: 116
Bruttofortjeneste:
2022: 1.241
2021: 1.109
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.241 1.109 -7
Årets resultat -148 116 -62
Egenkapital I alt -85 64 -52
Status balance 681 911 135


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 1.241 1.109 -7
Personaleomkostninger -1.327 -932 -37
Af- og nedskrivninger -7 -5 -
Driftsresultat -104 163 -49
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger - - -
Resultat før skat -153 156 -72
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat -148 116 -62
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 27 34 -
Materielle anlægsaktiver i alt 27 34 -
Anlægsaktiver i alt 27 34 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - 0 79
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - 0 79
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 106 550 46
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender 112 25 -
Periodeafgrænsningsposter 0 15 -
Tilgodehavender i alt 626 821 55
Likvide beholdninger 28 55 -
Omsætningsaktiver i alt 654 877 135
Aktiver i alt 681 911 135
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 10
Overført resultat -125 24 -62
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt -85 64 -52
Hensættelse til udskudt skat 0 5 -
Hensatte forpligtelser i alt 0 5 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 298 273 103
Selskabsskat 26 26 -
Anden gæld 441 543 75
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 765 843 187
Gældsforpligtelser i alt 765 843 187
Passiver i alt 681 911 135

Byberg TSM ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

Byberg TSM ApS blev etableret den 08-01-2019 og holder til på adressen Engkær 37 2650 Hvidovre. Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 10.000 kr.

Status: Virksomheden Byberg TSM ApS (CVR: 40152881) er AKTIV

CVR nummer

40152881

Adresse

Engkær 37
2650 Hvidovre

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-01-2019

Stamdata for Byberg TSM ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HVIDOVRE
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1024282666
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
08-01-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BYBERG TSM IVS
08-01-2019 - 12-04-2021
Byberg TSM ApS
13-04-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
08-01-2019 -
Engkær 37
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-01-09
Slut på første regnskabsperiode:
2020-06-30
Registreret kapital:
10.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder