Byens Bygningsentreprise ApS CVR-nr 40624570

Status: AKTIV

Korsgade 12 C, 3 2200 København N

Årets resultat:
2022: -135
2021: -281
Bruttofortjeneste:
2022: 298
2021: 217
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 298 217 1.173
Årets resultat -135 -281 274
Egenkapital I alt -103 33 314
Status balance 285 562 689


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 298 217 1.173
Personaleomkostninger - - -
Af- og nedskrivninger -9 - -
Driftsresultat -134 -281 197
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -2 - 0
Resultat før skat -135 -281 197
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat -135 -281 274
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 26 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 26 - -
Anlægsaktiver i alt 26 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 588
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender - - -
Periodeafgrænsningsposter - - -
Tilgodehavender i alt 38 0 588
Likvide beholdninger 221 562 101
Omsætningsaktiver i alt 259 562 689
Aktiver i alt 285 562 689
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat -143 -7 274
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt -103 33 314
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - -
Selskabsskat - - -
Anden gæld - 530 375
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 388 530 375
Gældsforpligtelser i alt 388 530 375
Passiver i alt 285 562 689

Byens Bygningsentreprise ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Byens Bygningsentreprise ApS blev etableret den 30-06-2019 og holder til på adressen Korsgade 12 C, 3 2200 København N. Selskabets formål er at drive handel og industri. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Byens Bygningsentreprise ApS (CVR: 40624570) er AKTIV


CVR nummer

40624570

Adresse

Korsgade 12 C, 3
2200 København N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2019

Stamdata for Byens Bygningsentreprise ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1024830116
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
30-06-2019 - 01-07-2019
439910 / Murere
02-07-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ApS STM nr. 6323
30-06-2019 - 01-07-2019
Byens Bygningsentreprise ApS
02-07-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-2019 - 02-07-2019
Kronprinsessegade 18
1306 København K
KØBENHAVN
03-07-2019 -
Korsgade 12 C 3
2200 København N
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder