Byens Entreprise ApS CVR-nr 37699357

Status: AKTIV

Jacob Bulls Alle 113 2860 Søborg

Årets resultat:
2022: 945
2022: 945
Bruttofortjeneste:
2022: 4.676
2022: 4.676
Antal ansatte:
7
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.676 5.652 3.504 2.058
Årets resultat 945 1.794 398 -391
Egenkapital I alt 2.432 1.987 294 -104
Status balance 4.048 4.687 2.065 1.858


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.676 5.652 3.504 2.058
Personaleomkostninger -3.347 -3.277 -2.881 -2.537
Af- og nedskrivninger -67 -17 - -
Driftsresultat 1.261 2.358 624 -479
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 1.221 2.304 523 -499
Skat af årets resultat -276 -511 -125 108
Årets resultat 945 1.794 398 -391
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 248 275 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 248 275 - -
Anlægsaktiver i alt 248 275 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 150 150 150 150
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.681 1.516 722 1.441
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 56 53 45 40
Andre tilgodehavender 236 8 28 14
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 2.192 1.670 917 1.603
Likvide beholdninger 1.458 2.592 998 105
Omsætningsaktiver i alt 3.800 4.412 2.065 1.858
Aktiver i alt 4.048 4.687 2.065 1.858
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 1.732 1.437 244 -154
Foreslået udbytte for regnskabsåret 650 500 0 0
Egenkapital i alt 2.432 1.987 294 -104
Hensættelse til udskudt skat 12 12 - -
Hensatte forpligtelser i alt 12 12 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 128 433 118 594
Selskabsskat 784 494 9 13
Anden gæld 528 808 750 685
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.604 2.687 1.771 1.962
Gældsforpligtelser i alt 1.604 2.687 1.771 1.962
Passiver i alt 4.048 4.687 2.065 1.858

Byens Entreprise ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

Byens Entreprise ApS blev etableret den 19-05-2016 og holder til på adressen Jacob Bulls Alle 113 2860 Søborg. Virksomhedens formål er at udføre tømrer-, murer- og malerarbejde og dermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Byens Entreprise ApS (CVR: 37699357) er AKTIV


CVR nummer

37699357

Adresse

Jacob Bulls Alle 113
2860 Søborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19-05-2016

Stamdata for Byens Entreprise ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1021435518
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
19-05-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Byens Entreprise ApS
19-05-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
19-05-2016 - 28-09-2017
Jacob Bulls Alle 120
2860 Søborg
GLADSAXE
29-09-2017 -
Jacob Bulls Alle 113
2860 Søborg
GLADSAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-05-20
Slut på første regnskabsperiode:
2017-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af  1 direktør

Relaterede virksomheder