Byens Murer ved kasper tokkesdal ApS CVR-nr 42396427

Status: AKTIV

Kirkagerstræde 14, Skibinge 4720 Præstø

Årets resultat:
2022: -40
Bruttofortjeneste:
2022: 364
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 364
Årets resultat -40
Egenkapital I alt 0
Status balance 153


Beløb i 1000 2022-06
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 364
Personaleomkostninger -410
Af- og nedskrivninger -5
Driftsresultat -51
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -
Resultat før skat -54
Skat af årets resultat -
Årets resultat -40
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 48
Materielle anlægsaktiver i alt 48
Anlægsaktiver i alt 48
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 39
Likvide beholdninger 65
Omsætningsaktiver i alt 105
Aktiver i alt 153
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -40
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 0
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5
Selskabsskat -
Anden gæld 148
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 153
Gældsforpligtelser i alt 153
Passiver i alt 153

Byens Murer ved kasper tokkesdal ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Byens Murer ved kasper tokkesdal ApS blev etableret den 15-05-2021 og holder til på adressen Kirkagerstræde 14, Skibinge 4720 Præstø. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Byens Murer ved kasper tokkesdal ApS (CVR: 42396427) er AKTIV


CVR nummer

42396427

Adresse

Kirkagerstræde 14, Skibinge
4720 Præstø

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15-05-2021

Stamdata for Byens Murer ved kasper tokkesdal ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1027173698
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
15-05-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Byens Murer ved kasper tokkesdal ApS
15-05-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
15-05-2021 -
Kirkagerstræde 14
4720 Præstø
VORDINGBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-05-16
Slut på første regnskabsperiode:
2022-06-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør

Relaterede virksomheder