BYGGEFIRMAET SØRENSEN & FLYDTKJÆR ApS CVR-nr 27982522

Status: AKTIV

Skoleparken 57, Næsbjerg 6800 Varde

Årets resultat:
2021: 299
2020: 556
Bruttofortjeneste:
2021: 490
2020: 846
Antal ansatte:
2
Direktør:
Hans Henrik Flydtkjær
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 490 846 536 612
Årets resultat 299 556 320 364
Egenkapital I alt 1.148 1.099 793 873
Status balance 2.295 1.911 1.566 1.596
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 490 846 536 612
Driftsresultat 383 725 413 478
Resultat før skat 385 720 413 472
Årets resultat 299 556 320 364
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 206 229 292 201
Materielle anlægsaktiver i alt 206 229 292 201
Anlægsaktiver i alt 206 229 292 201
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 283 283 283 283
Varebeholdninger i alt 304 299 299 329
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 97 82 122 960
Andre tilgodehavender 170 - - -
Periodeafgrænsningsposter 72 38 46 67
Tilgodehavender i alt 382 172 168 1.027
Likvide beholdninger 1.383 1.197 791 25
Omsætningsaktiver i alt 2.089 1.682 1.274 1.395
Aktiver i alt 2.295 1.911 1.566 1.596
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 773 724 418 348
Foreslået udbytte for regnskabsåret 250 250 250 400
Egenkapital i alt 1.148 1.099 793 873
Hensættelse til udskudt skat 7 10 10 6
Hensatte forpligtelser i alt 98 10 10 6
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 506 102 416 184
Selskabsskat 27 116 33 58
Anden gæld 271 266 294 462
Anden gæld 271 266 294 462
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.049 802 763 717
Gældsforpligtelser i alt 1.049 802 763 717
Passiver i alt 2.295 1.911 1.566 1.596
DDD

BYGGEFIRMAET SØRENSEN & FLYDTKJÆR ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

BYGGEFIRMAET SØRENSEN & FLYDTKJÆR ApS blev etableret den 04-08-2004 og holder til på adressen Skoleparken 57, Næsbjerg 6800 Varde. Selskabets formål er at drive bygge- og entreprenørvirksomhed samt anden håndværksvirksomhed efter direktionens nærmere skøn. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden BYGGEFIRMAET SØRENSEN & FLYDTKJÆR ApS (CVR: 27982522) er AKTIV

CVR nummer

27982522

Adresse

Skoleparken 57, Næsbjerg
6800 Varde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-08-2004

Stamdata for BYGGEFIRMAET SØRENSEN & FLYDTKJÆR ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VARDE
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1010705785
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452510 / Murerforretninger
04-08-2004 - 30-12-2007
439910 / Murere
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BYGGEFIRMAET SØRENSEN & FLYDTKJÆR ApS
04-08-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
04-08-2004 - 30-12-2006
Skoleparken 57
6800 Varde
HELLE
31-12-2006 -
Skoleparken 57
6800 Varde
VARDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-08-05
Slut på første regnskabsperiode:
2005-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse
DIREKTØR 04-08-2004 -
DIREKTØR 04-08-2004 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder