CAFÉ FRY ØSTERGADE ApS CVR-nr 36443952

Status: AKTIV

Østergade 15 7400 Herning

Årets resultat:
2021: 373
2020: 390
Bruttofortjeneste:
2021: 1.644
2020: 1.579
Antal ansatte:
4
Direktør:
Orhan Poyraz
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.644 1.579 1.724 1.717
Årets resultat 373 390 68 -159
Egenkapital I alt 853 479 90 22
Status balance 1.359 1.113 409 456
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta decimal decimal decimal decimal
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 1.644 1.579 1.724 1.717
Personaleomkostninger -1.114 -1.041 -1.533 -1.825
Af- og nedskrivninger -45 -31 -91 -91
Driftsresultat 486 506 99 -199
Andre finansielle omkostninger -7 -6 -10 -4
Resultat før skat 478 500 89 -203
Skat af årets resultat -105 -110 -22 44
Årets resultat 373 390 68 -159
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8 23 42 86
Materielle anlægsaktiver i alt 143 23 54 145
Anlægsaktiver i alt 143 23 54 145
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 25 25 25 25
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10 0 19 18
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 192 229 231 198
Andre tilgodehavender 7 - - 0
Periodeafgrænsningsposter - - 0 12
Tilgodehavender i alt 214 235 253 269
Likvide beholdninger 977 830 76 17
Omsætningsaktiver i alt 1.216 1.090 355 311
Aktiver i alt 1.359 1.113 409 456
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 803 429 40 -28
Egenkapital i alt 853 479 90 22
Hensættelse til udskudt skat - - 0 2
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 2
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 42 0 26 25
Selskabsskat 105 114 27 -
Anden gæld 166 320 222 306
Anden gæld 166 320 222 306
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 506 634 319 432
Gældsforpligtelser i alt 506 634 319 432
Passiver i alt 1.359 1.113 409 456
DDD

CAFÉ FRY ØSTERGADE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

CAFÉ FRY ØSTERGADE ApS blev etableret den 23-11-2014 og holder til på adressen Østergade 15 7400 Herning. Selskabets formål er restauration og dertilhørende erhverv Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden CAFÉ FRY ØSTERGADE ApS (CVR: 36443952) er AKTIV

CVR nummer

36443952

Adresse

Østergade 15
7400 Herning

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23-11-2014

Stamdata for CAFÉ FRY ØSTERGADE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HERNING
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1019924080
Sekundære brancher:
561010 / Restauranter
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
23-11-2014 - 26-11-2014
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
27-11-2014 -
Sekundær branche historik
561010 / Restauranter
27-11-2014 -
Historik for virksomhedens navn
CAFÉ FRY ØSTERGADE ApS
23-11-2014 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
23-11-2014 - 18-10-2018
Østergade 15
7400 Herning
HERNING
19-10-2018 -
Østergade 15
7400 Herning
HERNING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-11-24
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør alene
Ledelse
DIREKTØR 23-11-2014 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder