CAFE NIELSEN ApS CVR-nr 26249961

Status: AKTIV

Gråbrødre Plads 6, st 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: 1.115
2021: 409
Bruttofortjeneste:
2022: 8.144
2021: 6.215
Antal ansatte:
17
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 8.144 6.215 6.603 7.512
Årets resultat 1.115 409 574 -101
Egenkapital I alt 2.597 1.482 1.073 499
Status balance 5.953 6.192 4.529 4.757


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 8.144 6.215 6.603 7.512
Personaleomkostninger -6.616 -5.419 -5.491 -7.133
Af- og nedskrivninger -211 -270 -367 -497
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 1.430 524 743 -131
Skat af årets resultat -315 -115 -169 30
Årets resultat 1.115 409 574 -101
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 392 373 307 694
Materielle anlægsaktiver i alt 751 843 930 1.132
Anlægsaktiver i alt 779 870 957 1.147
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 558 311 456 332
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 558 311 456 332
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 105 234 228 247
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 2.121 2.386 1.864
Andre tilgodehavender 44 42 18 80
Periodeafgrænsningsposter 185 36 64 32
Tilgodehavender i alt 3.806 2.461 2.744 2.273
Likvide beholdninger 811 2.550 371 1.004
Omsætningsaktiver i alt 5.174 5.323 3.572 3.609
Aktiver i alt 5.953 6.192 4.529 4.757
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 600 600 600 600
Overført resultat 197 882 473 -101
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.800 - - 0
Egenkapital i alt 2.597 1.482 1.073 499
Hensættelse til udskudt skat 0 0 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.097 1.040 785 789
Selskabsskat 95 167 - -
Anden gæld 1.877 2.408 1.504 788
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.069 3.615 2.289 4.258
Gældsforpligtelser i alt 3.356 4.711 3.456 4.258
Passiver i alt 5.953 6.192 4.529 4.757

CAFE NIELSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

CAFE NIELSEN ApS blev etableret den 13-09-2001 og holder til på adressen Gråbrødre Plads 6, st 5000 Odense C. Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden CAFE NIELSEN ApS (CVR: 26249961) er AKTIV


CVR nummer

26249961

Adresse

Gråbrødre Plads 6, st
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-09-2001

Stamdata for CAFE NIELSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1008688903, 1023898345
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
553010 / Restauranter
13-09-2001 - 30-12-2002
554090 / Cafeér og kaffebarer mv.
31-12-2002 - 30-12-2007
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CAFE NIELSEN ApS
13-09-2001 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-09-2001 - 05-06-2005
Hjallesevej 97
5230 Odense M
ODENSE
06-06-2005 - 07-01-2009
Mageløs 7 2
5000 Odense C
ODENSE
08-01-2009 - 10-01-2009
Hunderupvej 48 2
5000 Odense C
ODENSE
11-01-2009 - 24-10-2009
Hunderupvej 48 st
5000 Odense C
ODENSE
25-10-2009 - 07-01-2013
Kildemosevej 5 1
5000 Odense C
ODENSE
08-01-2013 - 19-11-2014
Filosofgangen 21 3
5000 Odense C
ODENSE
20-11-2014 - 29-01-2019
Vestergade 15 A 1
5000 Odense C
ODENSE
30-01-2019 -
Gråbrødre Plads 6 st
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-09-14
Slut på første regnskabsperiode:
2002-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør

Relaterede virksomheder