CHRISTIAN HOLM ApS CVR-nr 38007998

Status: AKTIV

Bidalgårdvej 6 6040 Egtved

Årets resultat:
2021: 57
2020: 516
Bruttofortjeneste:
2021: 1.303
2020: 1.857
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.303 1.857 1.027 978
Årets resultat 57 516 36 46
Egenkapital I alt 834 778 262 226
Status balance 1.582 1.880 1.150 852
Beløb i 1000 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta u5 u5 u5 u5
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 1.303 1.857 1.027 978
Personaleomkostninger -1.096 -1.085 -911 -847
Af- og nedskrivninger -143 -106 -65 -65
Driftsresultat 65 666 52 66
Andre finansielle omkostninger -5 -3 -5 -7
Resultat før skat 60 663 47 60
Skat af årets resultat -3 -146 -11 -14
Årets resultat 57 516 36 46
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 462 289 249 314
Materielle anlægsaktiver i alt 462 289 249 314
Anlægsaktiver i alt 462 289 249 314
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 617 10 303 164
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 493 1.527 453 262
Andre tilgodehavender - 0 117 49
Periodeafgrænsningsposter 4 11 28 62
Tilgodehavender i alt 497 1.538 597 374
Likvide beholdninger 6 43 0 1
Omsætningsaktiver i alt 1.120 1.591 901 538
Aktiver i alt 1.582 1.880 1.150 852
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 784 728 212 176
Egenkapital i alt 834 778 262 226
Hensættelse til udskudt skat 14 10 18 12
Hensatte forpligtelser i alt 14 10 18 12
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 31 184 301 277
Selskabsskat 144 138 6 9
Anden gæld 368 770 381 229
Anden gæld 368 770 381 229
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 734 1.092 870 615
Gældsforpligtelser i alt 734 1.092 870 615
Passiver i alt 1.582 1.880 1.150 852
DDD

CHRISTIAN HOLM ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

CHRISTIAN HOLM ApS blev etableret den 12-09-2016 og holder til på adressen Bidalgårdvej 6 6040 Egtved. Virksomhedens formål er at udføre murer, kloak, jord og beton opgaver Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden CHRISTIAN HOLM ApS (CVR: 38007998) er AKTIV

CVR nummer

38007998

Adresse

Bidalgårdvej 6
6040 Egtved

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12-09-2016

Stamdata for CHRISTIAN HOLM ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1021750103
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
12-09-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CHRISTIAN HOLM ApS
12-09-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
12-09-2016 -
Bidalgårdvej 6
6040 Egtved
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-09-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
virksomheden tegnes af direktionen
Ledelse
ADM. DIR. 30-09-2016 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder