CHRISTIANSBRO INVEST ApS CVR-nr 32841856

Status: AKTIV

Sankt Peders Vej 1, 1 2900 Hellerup

Årets resultat:
2022: -543
2021: -4
Bruttofortjeneste:
2022: -43
2021: -42
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -43 -42 -41 -46
Årets resultat -543 -4 70 -10
Egenkapital I alt 1.684 2.226 2.230 2.160
Status balance 1.825 6.406 6.535 6.371


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -43 -42 -41 -46
Personaleomkostninger 0 - - -
Af- og nedskrivninger -2 -2 -2 -2
Driftsresultat -45 -43 -42 -48
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -621 -156 -105 -124
Resultat før skat -542 -5 91 -12
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -543 -4 70 -10
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 156 158 160 162
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 156 158 160 162
Anlægsaktiver i alt 947 6.238 6.228 4.820
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - 0 56
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 3 141 260 1.432
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 3 142 260 1.523
Likvide beholdninger 875 27 47 29
Omsætningsaktiver i alt 878 169 307 1.551
Aktiver i alt 1.825 6.406 6.535 6.371
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.559 2.101 2.105 2.035
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 1.684 2.226 2.230 2.160
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat 0 18 - -
Anden gæld 141 3.690 3.530 3.360
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 141 4.180 4.287 4.211
Gældsforpligtelser i alt 141 4.180 4.305 4.211
Passiver i alt 1.825 6.406 6.535 6.371

CHRISTIANSBRO INVEST ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.

CHRISTIANSBRO INVEST ApS blev etableret den 12-04-2010 og holder til på adressen Sankt Peders Vej 1, 1 2900 Hellerup. Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering, investering, køb/salg/udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden CHRISTIANSBRO INVEST ApS (CVR: 32841856) er AKTIV


CVR nummer

32841856

Adresse

Sankt Peders Vej 1, 1
2900 Hellerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12-04-2010

Stamdata for CHRISTIANSBRO INVEST ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
682030 / 682030 Anden udlejning af boliger
P-numre:
1015982280
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
12-04-2010 - 05-06-2016
682030 / Anden udlejning af boliger
06-06-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CHRISTIANSBRO INVEST ApS
12-04-2010 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
12-04-2010 - 29-08-2010
Nicolai Eigtveds Gade 34 4
1402 København K
KØBENHAVN
30-08-2010 -
Sankt Peders Vej 1 1
2900 Hellerup
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2010-04-13
Slut på første regnskabsperiode:
2011-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder