Claus West Malerfirma ApS CVR-nr 38051431

Status: AKTIV

Grønnevej 39 A, st 2830 Virum

Årets resultat:
2022: -36
2021: -31
Bruttofortjeneste:
2022: 23
2021: 24
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 699 791 704 853
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 23 24 51 97
Årets resultat -36 -31 0 26
Egenkapital I alt -48 -11 19 19
Status balance 86 119 241 134


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 699 791 704 853
Bruttofortjeneste 23 24 51 97
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -37 -35 3 36
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -7 -3 -1 -1
Resultat før skat -44 -38 2 35
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -36 -31 0 26
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 21 15 13 10
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 11 26 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 3 8 131 18
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 57 36 189 21
Likvide beholdninger 8 68 39 103
Omsætningsaktiver i alt 86 119 241 134
Aktiver i alt 86 119 241 134
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -98 -61 -31 -31
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -48 -11 19 19
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 12 4 13 4
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 122 204 106
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 134 131 222 115
Gældsforpligtelser i alt 134 131 222 115
Passiver i alt 86 119 241 134

Claus West Malerfirma ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

Claus West Malerfirma ApS blev etableret den 29-09-2016 og holder til på adressen Grønnevej 39 A, st 2830 Virum. Selskabets formål er at drive maler- og håndværksvirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Claus West Malerfirma ApS (CVR: 38051431) er AKTIV


CVR nummer

38051431

Adresse

Grønnevej 39 A, st
2830 Virum

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-09-2016

Stamdata for Claus West Malerfirma ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1021797770
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433410 / Malerforretninger
29-09-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Claus West Malerfirma ApS
29-09-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-09-2016 - 12-11-2018
Bagsværd Hovedgade 116 A
2880 Bagsværd
GLADSAXE
13-11-2018 - 23-08-2022
Bagsværd Hovedgade 116 A
2880 Bagsværd
GLADSAXE
24-08-2022 -
Grønnevej 39 A st
2830 Virum
LYNGBY-TAARBÆK
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-09-30
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder