CN MURERSERVICE ApS CVR-nr 30555228

Status: AKTIV

Fuglesangsvej 19 2680 Solrød Strand

Årets resultat:
2022: 0
2021: 6
Bruttofortjeneste:
2022: 0
2021: 6
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 0 8 0 13
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 0 6 0 13
Årets resultat 0 6 0 13
Egenkapital I alt 88 88 82 82
Status balance 88 90 82 83


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 0 8 0 13
Bruttofortjeneste 0 6 0 13
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 0 6 0 13
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - 0 0
Resultat før skat 0 6 0 13
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 0 6 0 13
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt - - - -
Likvide beholdninger 88 90 82 83
Omsætningsaktiver i alt 88 90 82 83
Aktiver i alt 88 90 82 83
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -42 -42 -48 -48
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 88 88 82 82
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - - - 1
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 2 - 1
Gældsforpligtelser i alt 0 2 - 1
Passiver i alt 88 90 82 83

CN MURERSERVICE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

CN MURERSERVICE ApS blev etableret den 31-05-2007 og holder til på adressen Fuglesangsvej 19 2680 Solrød Strand. Selskabets formål er at drive murerforretning og dermed beslægtede virksomheder, herunder investering i ejendomme. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden CN MURERSERVICE ApS (CVR: 30555228) er AKTIV


CVR nummer

30555228

Adresse

Fuglesangsvej 19
2680 Solrød Strand

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-05-2007

Stamdata for CN MURERSERVICE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1013408951
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
31-05-2007 - 29-06-2007
452510 / Murerforretninger
30-06-2007 - 30-12-2007
439910 / Murere
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CN MURERSERVICE ApS
31-05-2007 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-05-2007 - 12-11-2018
Bagsværd Hovedgade 146 2
2880 Bagsværd
GLADSAXE
13-11-2018 - 12-03-2019
Bagsværd Hovedgade 146 2
2880 Bagsværd
GLADSAXE
13-03-2019 - 07-11-2020
Viktoriagade 14 A 2
1655 København V
KØBENHAVN
08-11-2020 -
Fuglesangsvej 19
2680 Solrød Strand
SOLRØD
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-06-01
Slut på første regnskabsperiode:
2008-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder