Contrast Malerfirma ApS CVR-nr 36734272

Status: AKTIV

Tujavej 8, Stjær 8464 Galten

Årets resultat:
2022: 198
2021: 215
Bruttofortjeneste:
2022: 964
2021: 1.042
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 964 1.042 1.101 676
Årets resultat 198 215 270 66
Egenkapital I alt 249 266 321 166
Status balance 599 582 720 476


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 964 1.042 1.101 676
Personaleomkostninger -703 -752 -745 -580
Af- og nedskrivninger -3 -7 -11 -8
Driftsresultat 258 283 344 88
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -2 -3 -1 -
Resultat før skat 256 279 343 88
Skat af årets resultat -58 -64 -73 -22
Årets resultat 198 215 270 66
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 20 20 20 20
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 20 20 20 20
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44 89 51 153
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 45 29 26 29
Andre tilgodehavender - 0 4 -
Periodeafgrænsningsposter 39 51 60 6
Tilgodehavender i alt 129 170 141 188
Likvide beholdninger 449 392 559 268
Omsætningsaktiver i alt 599 582 720 476
Aktiver i alt 599 582 720 476
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 4 1 1 1
Foreslået udbytte for regnskabsåret 195 215 270 115
Egenkapital i alt 249 266 321 166
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 53 30 32 79
Selskabsskat - 0 73 22
Anden gæld 239 222 294 208
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 349 316 399 310
Gældsforpligtelser i alt 349 316 399 310
Passiver i alt 599 582 720 476

Contrast Malerfirma ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

Contrast Malerfirma ApS blev etableret den 05-05-2015 og holder til på adressen Tujavej 8, Stjær 8464 Galten. Virksomhedens formål er at drive malervirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Contrast Malerfirma ApS (CVR: 36734272) er AKTIV


CVR nummer

36734272

Adresse

Tujavej 8, Stjær
8464 Galten

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-05-2015

Stamdata for Contrast Malerfirma ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1020376801
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433410 / Malerforretninger
05-05-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Contrast Malerfirma ApS
05-05-2015 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-05-2015 - 29-05-2021
Tujavej 8
8464 Galten
SKANDERBORG
30-05-2021 - 28-03-2022
Mejlgade 42
8000 Aarhus C
AARHUS
29-03-2022 -
Tujavej 8
8464 Galten
SKANDERBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør.

Relaterede virksomheder