CORNERS PUB ApS CVR-nr 24223140

Status: AKTIV

Gl Vardevej 20, st 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2022: -16
2021: -281
Bruttofortjeneste:
2022: 730
2021: 663
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 730 663 228 238
Årets resultat -16 -281 50 48
Egenkapital I alt -160 -144 137 88
Status balance 70 439 622 291


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 730 663 228 238
Personaleomkostninger -738 -736 - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -8 -73 73 72
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -8 -5 -7 -8
Resultat før skat -16 -78 65 64
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -16 -281 50 48
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 26 26 26 26
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 22 23 27 20
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 22 23 27 20
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 200 - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 0 200 259 219
Likvide beholdninger 22 190 310 26
Omsætningsaktiver i alt 44 413 596 266
Aktiver i alt 70 439 622 291
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -285 -269 12 -37
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -160 -144 137 88
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 49 55 25 35
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 145 513 444 149
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 230 582 484 203
Gældsforpligtelser i alt 230 582 484 203
Passiver i alt 70 439 622 291

CORNERS PUB ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.

CORNERS PUB ApS blev etableret den 24-06-1999 og holder til på adressen Gl Vardevej 20, st 6700 Esbjerg. Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, handel, investering, udlejning samt anden virksomhed i forbindelse hermed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden CORNERS PUB ApS (CVR: 24223140) er AKTIV


CVR nummer

24223140

Adresse

Gl Vardevej 20, st
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-06-1999

Stamdata for CORNERS PUB ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
561010 / 561010 Restauranter
P-numre:
1006422932
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
553010 / Restauranter
24-06-1999 - 30-12-2007
561010 / Restauranter
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CORNERS PUB ApS
24-06-1999 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-06-1999 - 19-11-2018
Gl Vardevej 20 st
6700 Esbjerg
ESBJERG
20-11-2018 - 06-01-2020
Gl Vardevej 20 st
6700 Esbjerg
ESBJERG
07-01-2020 -
Gl Vardevej 20 st
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1999-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1999-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.

Relaterede virksomheder