CS-CITY STILLADSER ApS CVR-nr 30573374

Status: AKTIV

Axel Gruhns Vej 10 8270 Højbjerg

Årets resultat:
2022: 1.539
2021: 1.034
Bruttofortjeneste:
2022: 21.140
2021: 19.689
Antal ansatte:
34
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 21.140 19.689 21.140 19.689
Årets resultat 1.539 1.034 1.539 1.034
Egenkapital I alt 4.778 6.238 4.778 6.239
Status balance 14.636 14.719 14.636 14.718


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 21.140 19.689 21.140 19.689
Personaleomkostninger -14.397 -18.367 -17.682 -16.782
Af- og nedskrivninger -1.506 -1.556 -1.426 -1.301
Driftsresultat 2.032 1.606 2.032 1.606
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -168 -90 -105 -202
Resultat før skat 2.418 1.042 1.983 1.462
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1.539 1.034 1.539 1.034
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 951 1.140 1.329 1.517
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.887 2.979 3.939 4.053
Materielle anlægsaktiver i alt 1.887 2.979 3.939 4.053
Anlægsaktiver i alt 2.979 4.257 5.400 5.721
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.401 5.884 5.088 5.049
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6.194 5.030 2.618 3.261
Andre tilgodehavender 243 15 164 160
Periodeafgrænsningsposter 232 354 284 527
Tilgodehavender i alt 12.069 11.283 8.155 8.997
Likvide beholdninger - 0 1.081 -
Omsætningsaktiver i alt 12.069 11.283 9.235 8.997
Aktiver i alt 14.636 14.719 14.636 14.718
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 3.800 3.940 3.153 3.114
Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000 0 1.500 3.000
Egenkapital i alt 4.778 6.238 4.778 6.239
Hensættelse til udskudt skat 97 186 282 333
Hensatte forpligtelser i alt 777 336 462 558
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.301 625 418 841
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.829 6.800 4.524 2.401
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.397 8.347 5.969 5.270
Gældsforpligtelser i alt 8.346 11.137 9.396 7.921
Passiver i alt 15.048 15.539 14.636 14.718

CS-CITY STILLADSER ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

CS-CITY STILLADSER ApS blev etableret den 29-04-2007 og holder til på adressen Axel Gruhns Vej 10 8270 Højbjerg. Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af stilladsmateriel og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden CS-CITY STILLADSER ApS (CVR: 30573374) er AKTIV


CVR nummer

30573374

Adresse

Axel Gruhns Vej 10
8270 Højbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-04-2007

Stamdata for CS-CITY STILLADSER ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1013241720
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452540 / Stilladsforretninger
29-04-2007 - 30-12-2007
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CS-CITY STILLADSER ApS
29-04-2007 -
Historik for sekundære navne
ÅRHUS STILLADSER ApS
29-04-2007 -
Adressehistorik
29-04-2007 - 12-12-2007
Holmstrupgårdvej 3 A
8220 Brabrand
AARHUS
13-12-2007 - 17-02-2010
Jegstrupvej 37
8361 Hasselager
AARHUS
18-02-2010 -
Axel Gruhns Vej 10
8270 Højbjerg
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-04-30
Slut på første regnskabsperiode:
2008-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder