D. H. Energi ApS CVR-nr 39824663

Status: AKTIV

Snaremosevej 61, Erritsø 7000 Fredericia

Årets resultat:
2021: -255
2020: 228
Bruttofortjeneste:
2021: 579
2020: 1.006
Antal ansatte:
2
Direktør:
Danni Palle Hansen
Bestyrelsesformand:
Peter Manfred Dlugosch Sonne
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 579 1.006 665
Årets resultat -255 228 144
Egenkapital I alt 66 422 194
Status balance 970 1.093 500
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta decimal decimal decimal
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 579 1.006 665
Personaleomkostninger -841 -652 -426
Af- og nedskrivninger -52 -46 -44
Driftsresultat -314 308 195
Andre finansielle omkostninger -5 -10 -2
Resultat før skat -319 299 193
Skat af årets resultat 64 -71 -50
Årets resultat -255 228 144
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 117 131 174
Materielle anlægsaktiver i alt 127 143 174
Anlægsaktiver i alt 158 174 205
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 88 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 576 7 139
Andre tilgodehavender 63 30 27
Periodeafgrænsningsposter 5 26 6
Tilgodehavender i alt 703 116 172
Likvide beholdninger 22 803 122
Omsætningsaktiver i alt 812 919 294
Aktiver i alt 970 1.093 500
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50
Overført resultat 16 272 144
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 100 -
Egenkapital i alt 66 422 194
Hensættelse til udskudt skat 0 4 2
Hensatte forpligtelser i alt 0 4 2
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 326 47 73
Selskabsskat 0 69 47
Anden gæld 317 400 67
Anden gæld 317 400 67
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 904 667 304
Gældsforpligtelser i alt 904 667 304
Passiver i alt 970 1.093 500
DDD

D. H. Energi ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

D. H. Energi ApS blev etableret den 29-08-2018 og holder til på adressen Snaremosevej 61, Erritsø 7000 Fredericia. Selskabets formål er salg af varme- og energianlæg samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden D. H. Energi ApS (CVR: 39824663) er AKTIV

CVR nummer

39824663

Adresse

Snaremosevej 61, Erritsø
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-08-2018

Stamdata for D. H. Energi ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FREDERICIA
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1023911481
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
29-08-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
D. H. Energi ApS
29-08-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-08-2018 - 18-10-2018
Snaremosevej 61
7000 Fredericia
FREDERICIA
19-10-2018 - 04-11-2018
Snaremosevej 61
7000 Fredericia
FREDERICIA
05-11-2018 -
Snaremosevej 61
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-08-30
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse
BESTYRELSESMEDLEM 29-08-2018 -
DIREKTØR 29-08-2018 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-08-2018 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder