DANSK MALERENTREPRISE ApS CVR-nr 27249671

Status: AKTIV

Gamborgvej 24, Gamborg 5500 Middelfart

Årets resultat:
2021: 36
2020: 309
Bruttofortjeneste:
2021: 364
2020: 792
Antal ansatte:
1
Direktør:
Claes Plesner
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 364 792 754 35
Årets resultat 36 309 319 -282
Egenkapital I alt 304 568 258 -61
Status balance 474 732 451 285
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta currency currency currency currency
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 364 792 754 35
Personaleomkostninger -315 -392 -320 -327
Af- og nedskrivninger - 0 -24 -69
Driftsresultat 49 - - -
Andre finansielle omkostninger -1 -2 0 -1
Resultat før skat 47 397 409 -361
Årets resultat 36 309 319 -282
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - 0 24
Materielle anlægsaktiver i alt - - 0 24
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 112 0 9 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 176 361 167 -
Andre tilgodehavender 2 - - 0
Periodeafgrænsningsposter - - - 0
Tilgodehavender i alt 295 367 185 75
Likvide beholdninger 179 364 267 186
Omsætningsaktiver i alt 474 - - -
Aktiver i alt 474 732 451 285
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 179 143 133 -186
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 300 - -
Egenkapital i alt 304 568 258 -61
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 46 33 30 7
Selskabsskat 10 86 57 0
Anden gæld 114 45 106 100
Anden gæld 114 45 106 100
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 170 - - -
Gældsforpligtelser i alt 170 - - -
Passiver i alt 474 732 451 285
DDD

DANSK MALERENTREPRISE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

DANSK MALERENTREPRISE ApS blev etableret den 30-06-2003 og holder til på adressen Gamborgvej 24, Gamborg 5500 Middelfart. Selskabets formål er at udføre malerentrepriser og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, eje og administrere fast ejendom samt eje værdipapirer. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden DANSK MALERENTREPRISE ApS (CVR: 27249671) er AKTIV

CVR nummer

27249671

Adresse

Gamborgvej 24, Gamborg
5500 Middelfart

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-06-2003

Stamdata for DANSK MALERENTREPRISE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
MIDDELFART
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1009980225, 1010451538
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
454410 / Malerforretninger
30-06-2003 - 30-12-2007
433410 / Malerforretninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
DANSK MALERENTREPRISE ApS
30-06-2003 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-2003 - 02-06-2004
Ahornvej 3
5250 Odense SV
ODENSE
03-06-2004 - 17-09-2007
Jens Benzons Gade 15
5000 Odense C
ODENSE
18-09-2007 - 21-04-2021
Holmehusvej 54
5000 Odense C
ODENSE
22-04-2021 -
Gamborgvej 24
5500 Middelfart
MIDDELFART
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2004-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 30-06-2003 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder