DETAIL BYG ApS CVR-nr 29540993

Status: AKTIV

Skolegade 7 B, 2 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: 25.055
2021: 11.814
Bruttofortjeneste:
2022: 32.169
2021: 15.570
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 32.169 15.570 13.562 3.456
Årets resultat 25.055 11.814 10.049 2.454
Egenkapital I alt 106.332 81.277 69.463 44.612
Status balance 247.121 218.895 163.119 97.737


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 32.169 15.570 13.562 3.456
Personaleomkostninger - - -33 -52
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - 13.530 3.404
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -932 -818 -842 -554
Resultat før skat 32.122 15.148 12.883 3.147
Skat af årets resultat -7.067 -3.334 -2.834 -692
Årets resultat 25.055 11.814 10.049 2.454
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 233.610 171.550 151.000 78.631
Anlægsaktiver i alt 233.610 171.550 151.000 78.631
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 108 53 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.114 38.579 - 0
Andre tilgodehavender 8.573 8.405 9.179 8.689
Periodeafgrænsningsposter 25 24 30 23
Tilgodehavender i alt 12.819 47.061 9.209 10.003
Likvide beholdninger 692 284 2.911 9.103
Omsætningsaktiver i alt 13.511 47.345 12.119 19.106
Aktiver i alt 247.121 218.895 163.119 97.737
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 106.207 81.152 69.338 44.487
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 106.332 81.277 69.463 44.612
Hensættelse til udskudt skat 19.979 14.305 12.101 6.980
Hensatte forpligtelser i alt 19.979 14.305 12.101 6.980
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 922 2.035 2.202 951
Selskabsskat 1.393 1.130 856 556
Anden gæld 4.083 4.153 4.469 393
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.359 15.170 17.826 11.456
Gældsforpligtelser i alt 120.811 123.314 81.556 46.144
Passiver i alt 247.121 218.895 163.119 97.737

DETAIL BYG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

DETAIL BYG ApS blev etableret den 02-05-2006 og holder til på adressen Skolegade 7 B, 2 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at eje og udvikle fast ejendom. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden DETAIL BYG ApS (CVR: 29540993) er AKTIV


CVR nummer

29540993

Adresse

Skolegade 7 B, 2
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-05-2006

Stamdata for DETAIL BYG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1012286453
Sekundære brancher:
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme 681000 / Køb og salg af egen fast ejendom
Hoved-branche historik
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
02-05-2006 - 30-12-2007
412000 / Opførelse af bygninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
24-04-2008 -
681000 / Køb og salg af egen fast ejendom
20-10-2010 -
Historik for virksomhedens navn
EMILIENBORG ENTREPRISE ApS
02-05-2006 - 08-04-2008
EMILIENBORG DETAIL ApS
09-04-2008 - 20-04-2008
DETAIL BYG ApS
21-04-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-05-2006 - 05-11-2018
Skolegade 7 B 2
8000 Aarhus C
AARHUS
06-11-2018 -
Skolegade 7 B 2
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2006-05-03
Slut på første regnskabsperiode:
2006-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder