Din Bilpartner Give ApS CVR-nr 43363654

Status: AKTIV

Ryttervangen 23, Hjortsballe 7323 Give

Årets resultat:
2022: 284
Bruttofortjeneste:
2022: 2.586
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.586
Årets resultat 284
Egenkapital I alt 1.751
Status balance 3.038


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 2.586
Personaleomkostninger -1.806
Af- og nedskrivninger -323
Driftsresultat 397
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -10
Resultat før skat 388
Skat af årets resultat -
Årets resultat 284
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 661
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 545
Materielle anlægsaktiver i alt 545
Anlægsaktiver i alt 1.260
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 69
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.236
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter 29
Tilgodehavender i alt 1.498
Likvide beholdninger 211
Omsætningsaktiver i alt -
Aktiver i alt 3.038
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 1.460
Foreslået udbytte for regnskabsåret 251
Egenkapital i alt 1.751
Hensættelse til udskudt skat 146
Hensatte forpligtelser i alt 146
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 380
Selskabsskat 140
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.141
Gældsforpligtelser i alt 1.141
Passiver i alt 3.038

Din Bilpartner Give ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

Din Bilpartner Give ApS blev etableret den 29-06-2022 og holder til på adressen Ryttervangen 23, Hjortsballe 7323 Give. Selskabets formål er at drive autoværksted og handel med automobiludstyr, samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Din Bilpartner Give ApS (CVR: 43363654) er AKTIV


CVR nummer

43363654

Adresse

Ryttervangen 23, Hjortsballe
7323 Give

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-06-2022

Stamdata for Din Bilpartner Give ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1028379559
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
29-06-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Din Bilpartner Give ApS
29-06-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-06-2022 -
Ryttervangen 23
7323 Give
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2022-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder