Dit El-Center ApS CVR-nr 16140805

Status: AKTIV

Ørstedsvej 1 8600 Silkeborg

Årets resultat:
2022: -43
2021: 680
Bruttofortjeneste:
2022: 2.507
2021: 3.663
Antal ansatte:
5
Direktør:
Bjarne Aaby Rasmussen
Bestyrelsesformand:
Bjarne Aaby Rasmussen
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.507 3.663 3.969 3.574
Årets resultat -43 680 760 629
Egenkapital I alt 1.608 2.351 2.421 2.110
Status balance 3.264 3.744 4.525 3.933
Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.507 3.663 3.969 3.574
Personaleomkostninger -2.501 -2.598 -2.717 -2.436
Af- og nedskrivninger -19 -159 -244 -294
Driftsresultat -13 907 1.008 844
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 4 24 32
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -54 873 983 811
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -43 680 760 629
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 262 425 500 677
Materielle anlægsaktiver i alt 262 425 527 771
Anlægsaktiver i alt 314 477 579 823
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.758 1.954 1.693 1.553
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 553 538 543 503
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 386 680
Andre tilgodehavender 6 - 0 21
Periodeafgrænsningsposter 27 29 7 -
Tilgodehavender i alt 656 668 1.336 1.458
Likvide beholdninger 537 645 917 100
Omsætningsaktiver i alt 2.950 3.268 3.946 3.110
Aktiver i alt 3.264 3.744 4.525 3.933
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 200
Overført resultat 1.408 1.451 1.471 1.460
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 700 750 450
Egenkapital i alt 1.608 2.351 2.421 2.110
Hensættelse til udskudt skat 8 19 19 14
Hensatte forpligtelser i alt 8 19 19 14
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 439 312 478 451
Selskabsskat 0 193 212 179
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.648 1.374 1.955 1.573
Gældsforpligtelser i alt 1.648 1.374 2.086 1.809
Passiver i alt 3.264 3.744 4.525 3.933
DDD

Dit El-Center ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Dit El-Center ApS blev etableret den 30-05-1992 og holder til på adressen Ørstedsvej 1 8600 Silkeborg. Selskabets formål er at drive el-installationsforretning og el-reparationsværksted samt kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 200.000 kr.

Status: Virksomheden Dit El-Center ApS (CVR: 16140805) er AKTIV

CVR nummer

16140805

Adresse

Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-05-1992

Stamdata for Dit El-Center ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
SILKEBORG
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1001041707
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
30-05-1992 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
EL-INSTALLATION BORGERGADE 3 ApS
30-05-1992 - 23-11-1992
JOHN POULSEN EL-INSTALLATION ApS
24-11-1992 - 27-03-2005
JOHN POULSEN'S EFTF. ApS
28-03-2005 - 16-05-2016
Dit El-Center ApS
17-05-2016 -
Historik for sekundære navne
JOHN POULSEN'S EFTF. ApS
18-05-2016 -
Dit Elcenter ApS
18-05-2016 -
Dit Elcenter, Silkeborg ApS
18-05-2016 -
Dit El-Center, Silkeborg ApS
18-05-2016 -
Adressehistorik
30-05-1992 - 05-04-2005
Borgergade 3
8600 Silkeborg
SILKEBORG
06-04-2005 - 30-12-2006
Borgergade 47
8600 Silkeborg
SILKEBORG
31-12-2006 - 17-05-2016
Borgergade 47
8600 Silkeborg
SILKEBORG
18-05-2016 -
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1992-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1992-12-31
Registreret kapital:
200.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse
Ledelse
BESTYRELSESMEDLEM 30-05-1992 -
DIREKTØR 16-07-2002 -
FORMAND 16-07-2002 -
BESTYRELSESMEDLEM 25-04-2007 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder