Ejendomsselskabet Rådhusgade 20 ApS CVR-nr 14254706

Status: AKTIV

Rådhusgade 20 8740 Brædstrup

Årets resultat:
2022: 1.952
2021: 1.277
Bruttofortjeneste:
2022: 8.759
2021: 7.001
Antal ansatte:
14
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 8.759 7.001 5.892 5.371
Årets resultat 1.952 1.277 1.015 763
Egenkapital I alt 3.247 2.495 2.118 1.793
Status balance 7.066 6.611 7.029 6.683


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 8.759 7.001 5.892 5.371
Personaleomkostninger -5.857 -5.031 -4.253 -4.050
Af- og nedskrivninger -320 -278 -233 -189
Driftsresultat 2.553 1.691 1.405 1.102
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 2.505 1.644 1.310 979
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1.952 1.277 1.015 763
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 36 49 162 0
Grunde og bygninger 4.378 4.497 4.566 4.684
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.056 755 783 349
Materielle anlægsaktiver i alt 5.434 5.252 5.349 5.033
Anlægsaktiver i alt 5.470 5.301 5.547 5.068
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 751 698 652 680
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 608 524 521 508
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 108 0 62 39
Periodeafgrænsningsposter 19 13 14 18
Tilgodehavender i alt 735 537 596 566
Likvide beholdninger 110 75 233 370
Omsætningsaktiver i alt 1.596 1.310 1.482 1.616
Aktiver i alt 7.066 6.611 7.029 6.683
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 414 414 414 414
Overført resultat 133 881 714 599
Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.700 1.200 900 690
Egenkapital i alt 3.247 2.495 2.118 1.793
Hensættelse til udskudt skat 499 462 422 376
Hensatte forpligtelser i alt 499 462 422 376
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 515 386 630 367
Selskabsskat 297 126 68 46
Anden gæld 655 564 757 788
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.692 1.852 1.841 1.477
Gældsforpligtelser i alt 3.320 3.653 4.488 4.514
Passiver i alt 7.066 6.611 7.029 6.683

Ejendomsselskabet Rådhusgade 20 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682040 Udlejning af erhvervsejendomme.

Ejendomsselskabet Rådhusgade 20 ApS blev etableret den 20-06-1990 og holder til på adressen Rådhusgade 20 8740 Brædstrup. Selskabets formål er at drive dyreklinik og anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 276.000 kr.

Status: Virksomheden Ejendomsselskabet Rådhusgade 20 ApS (CVR: 14254706) er AKTIV


CVR nummer

14254706

Adresse

Rådhusgade 20
8740 Brædstrup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20-06-1990

Stamdata for Ejendomsselskabet Rådhusgade 20 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
682040 / 682040 Udlejning af erhvervsejendomme
P-numre:
1000708451, 1017405787
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
852000 / Dyrlæger
20-06-1990 - 30-12-2007
750000 / Dyrlæger
31-12-2007 - 30-12-2023
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
31-12-2023 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
13-04-2023 - 30-12-2023
Historik for virksomhedens navn
DYRLÆGECENTRET. BRÆDSTRUP ApS
20-06-1990 - 25-06-2006
DYRLÆGECENTRET, BRÆDSTRUP-TØRRING- ULDUM ApS
26-06-2006 - 04-03-2024
Ejendomsselskabet Rådhusgade 20 ApS
05-03-2024 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
20-06-1990 - 30-12-2006
Søndergade 19
8740 Brædstrup
BRÆDSTRUP
31-12-2006 - 01-10-2008
Søndergade 19
8740 Brædstrup
HORSENS
02-10-2008 -
Rådhusgade 20
8740 Brædstrup
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1990-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1991-06-30
Registreret kapital:
276.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder